Recenzja: Marcinkowska-Rosół, Maria i Sven Sellmer, red. i tłum. Hathapradipika: wstęp, tekst, przekład z objaśnieniami. Tom 1. 2018; Studia nad Hathapradipiką Swatmaramy. Tom 2. 2019. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe.

Marta Kudelska

Abstrakt
References

Marcinkowska-Rosół, Maria i Sven Sellmer, red. i tłum. 2018. Hathapradipika: wstęp, tekst, przekład z objaśnieniami. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe.

Marcinkowska-Rosół, Maria i Sven Sellmer, red. i tłum. 2019. Studia nad Hathapradipiką Swatmaramy. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe.

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.