Ona

Jusuf Idris

Abstrakt

Opowiadanie Hiya („Ona”) zostało napisane w maju 1969 roku. Weszło do zbioru Bajt min lahm („Dom pełen ciał”), który ukazał się dwa lata później (Idris 1982; Idris 1990, 146–154). Tytuł utworu oraz ogólny rys tytułowej postaci zostały zaczerpnięte z powieści Henry’ego Ridera Haggarda (zm.1925) She („Ona”) z 1886 roku oraz jej kontynuacji, Ayesha, the Return of She („Ayesha, powrót Onej”) z 1905 roku.

Jusuf Idris (1927–1991) to jeden z najbardziej uznanych egipskich pisarzy XX wieku, niekwestionowany mistrz krótkich opowiadań, autor mikropowieści obyczajowych i sztuk teatralnych. 

tłumaczenie Bożena Prochwicz-Studnicka

Słowa kluczowe: Jusuf Idris, Hiya, Egipt, literatura
References

Arjana, Sophie Rose. 2015. Muslims in the Western Imagination. Oxford – New York: Oxford University Press.

Idris, Jusuf. 1982. Bajt min lahm. Al.-Qahira: Dar Misr li’t-tiba’a.

1990. Al-Qisas al-qasira 1. Tom 1. Al-Qahira: Dar asz-Szuruq.

Rudnicka-Kassem, Daria. 1992. Egyptian Drama and Social Change: A Study of Thematic and Artistic Development of Yūsuf Idrīs’s Plays

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.