O zmysłowych przygodach w ASMR z perspektywy posthumanizmu

Joanna Łapińska

Abstrakt

W artykule autorka dyskutuje nowe zjawisko kulturowe, znane jako ASMR, w szczególności jego zainteresowanie multizmysłowością, w perspektywie posthumanistycznej, związanej z niehierarchicznością ludzkich zmysłów. Tekst analizuje wybrane filmy z gatunku ASMR opublikowane w serwisie internetowym YouTube, skupiając się na sposobach ukazywania w nich różnych wrażeń zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, zapachowych, smakowych), stawiając tezę, że praktyki ASMR promują posthumanistyczny typ wrażliwości oraz zachęcają do wytwarzania alternatywnych trybów doświadczania świata.

About Sensory Adventures in ASMR from the Perspective of Posthumanism

Abstract

In the article, the author discusses a new cultural phenomenon known as ASMR, in particular its interest in multi-sensuality, in a posthuman perspective related to the non-hierarchical nature of human senses. The text analyzes selected ASMR videos published on the YouTube website, focusing on ways to show different sensory impressions (connected with images, sounds, haptics, aromas, flavours), putting forward the thesis that ASMR practices promote posthuman type of sensitivity and encourage the production of alternative modes of experiencing the world. 

Słowa kluczowe: ASMR, posthumanizm, afekty, multizmysłowość, haptyczna wizualność / ASMR, posthumanism, affects, multi-sensuality, haptic visuality
References

Andersen, Joceline. 2014. „Now You’ve Got the Shiveries: Affect, Intimacy, and the ASMR Whisper Community”. Television & New Media 11: 1–18.

asmr choa. 2019a. „EDIBLE MONEY ASMR EDIBLE BITCOIN ASMR CHOCOLATE EATING ASMR WAFER PAPER ASMR”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/6KsjZlmqdIs.

2019b. „EDIBLE PERFUME ASMR DRINKING JUICE GULPING ASMR SPRAY ASMR COSMETIC ASMR CHANEL PERFUME PRANK ”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/04q7MW7st9A.

ASMR PPOMO.2019. „ASMR DELICATE(4K 60fps, Relaxing, Slow, Sensitive, Drowsy)”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/-D3iCIqXo68.

ASMRMagic. 2018. „ASMR Deep Brain & Scalp Massage (NO TALKING) Fluffy Ear to Ear Mic Brushing, Scratching, Stroking”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/yVW4PLXojWU.

ASMRrequests. 2017. „ASMR Cologne & Perfume Shop Roleplay [Personal Attention | Soft Spoken | Whispered]”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/5bF2aU2EuHI.

Bakke, Monika. 2010. „Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki”. W Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, red. Jacek Sokolski, 337–357, Warszawa: Neriton.

Bennett, Emma. 2016. „Relief from a Certain Kind of Personhood in ASMR Role-Play Videos”. [w:] The Restless Compendium. Interdisciplinary Investigations of Rest and Its Opposites, red. Felicity Callard, Kimberley Staines i James Wilkes, 129–136. Cham: Palgrave Macmillan.

Caroline ASMR. 2017. „ASMR Satisfying Visual Triggers With Layered Sounds (incl. MOUTH SOUNDS + BREATHING) ”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/EBUwz2msrvo.

Classen Constance, David Howes i Anthony Synnott. 1994. Aroma. The Cultural History of Smell. London and New York: Routledge.

DreamMaker ASMR. 2017. „Hedgehog ASMR Triggers: Sniffing Sounds, Mouth Sounds, Ears Blowing”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/tufVp1dHeus.

Eidsheim, Nina Sun. 2015. Sensing Sound: Singing and Listening as Vibrational Practice. Durham and London: Duke University Press.

Ferrando, Francesca. 2014. „Posthumanism”. Kilden Journal of Gender Research, 2: 168–172.

Gallagher, Rob. 2016. „Eliciting Euphoria Online: The Aesthetics of “ASMR” Video Culture”. Special Guest-Edited Issue: The Aesthetics of Online Videos 2 (40): 1–15.

Gentle Whispering ASMR. 2018. „Top Triggers ASMR”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/X2VXEiQHgIk.

Gibi ASMR. 2016. „ASMR – Face Brushing, Drawing, and Touching for Sleep (Personal)”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/X1RK2Uqfoew.

Marks, Laura U. 2002. Touch. Sensuous Theory and Multisensory Media. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.

2017. „Logika zapachu”. Tłum. Maciej Topolski. Opcje 1.1 29–30. Dostęp: 26.12.2019. http://opcje.net.pl/laura-marks-logika-zapachu.

Mayapolarbear. 2018. „ASMR Dog Reviewing Different Types of Food #1 I MAYASMR”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/GwkEt_IWZYQ.

Mixed ASMR. 2016. „ASMR | Making Coffee from Start to Finish”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/DY9L_j4EZS0.

Pallasmaa, Juhani. 2015. Myśląca dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze. Tłum. Michał Choptiany. Kraków: Instytut Architektury. Probyn, Elspeth. 2000. Carnal Appetites. FoodSexIdentities. London and New York: Routledge.

Psychedelic Journeys by Reality. 2017. „ Love Alchemist Soft Glass Tapping, Ear Cleaning | ASMR Relaxation”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/UbShENaJwGk.

Richard, Craig. 2016. „How Similar Are ASMR Tingles and Music Chills?”. ASMR UNIVERSITY. The Art & Science of Autonomous Sensory Meridian Response. Dostęp: 26.12.2019. http://asmruniversity.com/2016/05/05/asmr-music-chills-frisson.

Sadowski, Helga. 2016. Digital Intimacies. Doing Digital Media Differently. Praca doktorska, Linköping Studies in Arts and Science, Faculty of Arts and Sciences.

Seafoam Kitten’s ASMR. 2018. „ASMR – DOG ROLEPLAY ~ Doggo Sniffs & Licks Your Ears! ~”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/JvCvgsSQNo.

Seigworth, Gregory J. i Melissa Gregg. 2010. „An Inventory of Shimmers”. [w:] The Affect Theory Reader, red. Melissa Gregg i Gregory J. Seigworth 1–25. Durham and London: Duke University Press.

Tasty. 2019. „ASMR Baking: Extremely Fudgy Brownies • Tasty”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/UJqKt1llI3g.

Ting Tingles ASMR. 2018. „ASMR ~Ear Eating~ and Intense Mouth Sounds (No Talking)”. Dostęp: 26.12.2019. http://youtu.be/R214C1w5KXA.

Wikipedia. 2019. „ASMR”. Wikipedia, wolna encyklopedia. Dostep: 26.12.2019. https://pl.wikipedia.org/wiki/ASMR.

Young Julie i Ilse Blansert. 2015. ASMR (Idiot’s Guides). New York: Alpha Books.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.