The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series,2019, 10 (2/2019)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Rok wydania: 2019
Zeszyt pod redakcją: Renaty Iwickiej i Anny Kuchty
The Polish Journal of the Art and Culture. New Series 1 (2019) wydano z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonej na działalność upowszechniającą naukę (umowa nr 922/P-DUN/2019).

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Chelsea Charms: ciało kuriozalne jako marka

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 11-34
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.009.11981

Przejawy narcystycznej konsumpcji w wybranych środowiskach graczy

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 35-51
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.010.11982

Zbuntowana hiperseksowność: demontaż męskiej popkultury według Peaches

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 53-73
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.011.11983

O zmysłowych przygodach w ASMR z perspektywy posthumanizmu

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 75-90
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.012.11984

Formy erotyzmu. Krytyczny potencjał erotyzmu w polskiej poezji współczesnej

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 91-107
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.013.11985