The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series,2020, 11 (1/2020)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Rok wydania: 2020
The Polish Journal of the Art and Culture. New Series 1 (2019) wydano z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonej na działalność upowszechniającą naukę (umowa nr 922/P-DUN/2019).

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Studia anatomiczne jako temat i wyzwanie w sztuce. Historyczny zarys ilustracji anatomicznych i współczesne nawiązania

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 11–40
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.001.12987

Tibetan Buddhist masters between two lives: a closer look at the genre of bar do’i rnam thar using the example of the Seventh Karma pa, Chos grags rgya mtsho (1454–1506)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 41–63
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.002.12988

Mimesis a duende. Proces kreacji flamenco w świetle koncepcji naśladownictwa w starożytnej estetyce greckiej

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 65–92
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.003.12989

Przygody demona Asmodeusza i króla Salomona według Talmudu babilońskiego (Gittin 68a–b). Przekład i komentarz z perspektywy projektu Elyonim veTachtonim

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 93–111
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.004.12990

Przejście od klimatu przemocy do przemocy konkretnej. Kategoria rewolucji w filozofii Frantza Fanona

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 113–131
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.005.12991