Intervention purchasing of art. Andrzej Sadowski, President of the Adam Smith Research Centre interview by Paulina Tendera, 3 October 2018, the Adam Smith Research Centre

Paulina Tendera

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.