Rzeczycka, Monika, Izabela Trzcińska, Tadeusz Cegielski, red., Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, t. I – IV oraz Świerzowska, Agata, red., Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues, seria: Światło i Ciemność (edycja specjalna),Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019

Agata Świerzowska

Abstrakt