Krishna Baldev Vaid – twórca osobny

Jacek Bąkowski

Abstrakt
References

Vaid, Krishna Baldev. 1999. एक बदबूदार गली – Ek badbūdār galī. W: मेरा दुश्मन – Merā Dushman, सम्पूर्ण कहानियां – Sampūrṇ Kahāniyā̃ Part 1. New Delhi: National Publishers.

Vaid, Krishna Baldev. 1999. भूख कुमारी के साथ एक शाम – Bhūkh kumārī ke sāth ek shām. W: Rāt kī Sair, सम्पूर्ण कहानि यां – Sampūrṇ Kahāniā̃ Part 2. New Delhi: National Publishers.

Vaid, Krishna Baldev. 2010. हिंदी-उर्दूसंवाद – Hindī-Urdū sanvād. W: ख़ाली किताब का जादू – Xālī kitāb kā jādū. Hariyana: Penguin Books India.

Opracowania

Bartmiński, Jerzy. 2007. Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bańko, Mirosław. 2016. Forma i znaczenie w adaptacji zapożyczeń. W: Diana Svobodová, Joanna Rączaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski. Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim, red. Mirosław Bańko, 53–70. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bednarczyk, Anna. 2008. W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bhardwaj, Ashutosz. 2020. „Krishna Baldev Vaid’s Novels Stepped into Uncharted Zones”. The Indian Express (February 8). Dostęp: 11.07.2021. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/krishna-baldev-vaid-dead-novel-literature-6256655/.

Bochnakowa, Anna. 2012. Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brzozowska, Małgorzata. 2009. Etymologia a konotacja słowa. Studia semantyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Cielas, Hermina. 2016. Betel Chewing in kāvya Literature and Indian Art. W: A World of Nourishment. Reflections on Food in Indian Culture, edited by Cinzia Pieruccini, and Paola M. Rossi, 163–176. Milan: Ledizioni.

Czuruta, Olga. 2015. Przekład tekstu wielokulturowego albo polilog międzykulturowy. W: Przekład, język, kultura, red. Roman Lewicki, 85–95. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Everaert, Christine. 2010. Tracing the Boundaries between Hindi and Urdu: Lost and Added in Translation between 20th Century Short Stories. Brill: Leiden–Boston (Brill’s Indological Library, 32).

Kaźmierczak, Marta. 2016. „Na peryferiach teorii – trzeci język w przekładzie”. Między Oryginałem a Przekładem XXII, nr 1(31): 61–89.

Kilgarriff, Adam. 2007. „Googleology is Bad Science”. Computational Linguistics 33 (1): 147–151.

Milewski, Tadeusz. 2008. Językoznawstwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Montaut, Annie. 2016. Why and How: Translating from these ‘Other’ Languages? W: Translating Bharat, Reading India, edited by Neeta Gupta, 58–71. New Delhi: Yatra Books.

Nagórko, Alicja. 2004. „Wstęp”. W: Dystynktywny słownik synonimów, red. Alicja Nagórko, Marek Łaziński, Hanna Burkhardt, VII–XIV. Kraków: Universitas.

Nida, Eugene A. 2009. Zasady odpowiedniości. Tłum. Anna Skucińska. W: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel (red.), 51–69. Kraków: Znak.

Newmark, Peter. 1988. A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall.

Pant, Saumya. 2010. „Outcry Over Denial of Award to Writer”. India Today (March 15). Dostęp: 11.07.2021. https://www.indiatoday.in/latest-headlines/story/outcry-over-denial-of-award-to-writer-69447-2010-03-15.

Stachowski, Stanisław. 2007. Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Stasik, Danuta. 2008. „Dialekty, odmiany, style języka hindi w kontekście wielojęzyczności”. W: Języki Azji i Afryki w komunikacji międzykulturowej, red. Nina Pawlak, 145–157. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Stępień, Jakub. 2014. Hinduski fundamentalizm religijny. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Svobodová, Diana. 2016. Adaptacja formy i znaczenia: studia przypadku. W: Diana Svobodová, Joanna Rączaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski. Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim, red. Mirosław Bańko, 71–101. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Urdang, Laurence. 1978. Introduction. W: The Synonym Finder, edited by Jerome Irving Rodale, iii. Emmaus, Pa: Rodale Press. 

Vaid, Krishna Baldev. 2017. In Conversation with Krishna Baldev Vaid (April 10). Dostęp: 11.07.2021. https://penguin.co.in/in-conversation-with-krishna-baldev-vaid.

Słowniki

Asad Ali Sayyedd. 2018. Vyavaharik Urdū-Hindī Shabdkosh. Delhi: Rajpal & Sons.

Dās Śyāmsundar. 1965–1975. Hindī śabdsāgar. Kāśī: Nāgrī Pracāriṇī Sabhā.

Haqqee Shanul Haq. 1995. Oxford English-Urdu Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2012. Perso-arabic Loanwords in Hindustani. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Kumar, Arvind. 2015. Arvind Word Power English-Hindi a Dictionary with a Difference. New Delhi: Arvind Linguistics Private Limited.

McGregor, R.S. 1993. The Oxford Hindi-English Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

Platts, John Thompson. 2015. A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English. London: W.H. Allen & Co., Oxford University Press.

Shukl, Sacchidaanand, Kuddusi, Zahir Hasan. 2017. Urdū-Hindī Shabdkosh. New Delhi: Unicorn Press.

Steingass, Francis Joseph. 2019. A Comprehensive Persian-English Dictionary, Including the Arabic Words and Phrases to Be Met with in Persian Literature. London: Routledege & K. Paul.

Sulaiman, Haïm. 2019. New Persian-English Dictionary. Teheran: Librairie-imprimerie Béroukhim.

Korpusy językowe

HindiMonoCorp. Dostęp: 11.07.2021. https://lindat.mff.cuni.cz/services/kontext/first_form?corpname=hindmonocorp_05_m.

HindiWaC. Dostęp: 11.07.2021. https://www.sketchengine.eu/hindiwac-hindi-corpus/.

Narodowy Korpus Języka Polskiego. Dostęp: 11.07.2021. http://www.nkjp.uni.lodz.pl/.

UrduCorp. Dostęp: 11.07.2021. https://lindat.mff.cuni.cz/services/kontext/first_form?corpname=urducorp_ur_m.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.