W oczekiwaniu: dzień i noc. Salah Abd as-Sabur (tłumaczenie z arabskiego Bożena Prochwicz-Studnicka)

Bożena Prochwicz-Studnicka

Abstrakt
References

Abd as-Sabur, Salah. 1988. Diwan Salah Abd as-Sabur, t. 1‒3. Bajrut: Dar al-Awda.

Howarth, James. 2018. Neo-Sufism in Modern Arabic Poetry 1960–2005. A Study in the Poetry of ‘Abd al-Wahhab al-Bayyati, Salah ‘Abd al-Sabur and Adonis. Ann Arbor, MI: ProQuest.

Kłodkowski, Piotr. 2015. Homo mysticus hinduizmu i islamu. Mistyczny ruch bhakti i sufizm. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Prochwicz-Studnicka, Bożena. 1998. „Salah Abd as-Sabur – Wiersze (cz. 1, przekład z jęz. arabskiego)”. Przegląd Orientalistyczny 1‒2: 65‒69.

———. 2000. „Salah Abd as-Sabur – Wiersze (cz. 2, przekład z jęz. arabskiego)”. Przegląd Orientalistyczny 1‒2: 18, 44, 82.

———. 2018. „Salah Abd as-Sabur – miłośnik człowieka i człowiek poezji (przekład z jęz. arabskiego wraz z komentarzem)”. Mazurek. Biuletyn Polonii w Egipcie 17: 8‒11.

Skarżyńska-Bocheńska, Krystyna (oprac., tłum., wstęp). 1990. Pieśni gniewu i miłości. Wybór arabskiej poezji współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.