Eugenia Umińska: Between the Scene and the History. Marta Taranczewska, Eugenia Umińska. A Chronicle of Life, a Contribution to Biography, Publishing House of the Academy of Music in Kraków, Cracow 2020, pp. 604.

Paulina Tendera

Abstrakt
References

Stryjeńska, Zofia. 1995. Chleb prawie że powszedni. Warszawa: Gebethner i Ska.

Taranczewska, Marta. 2020. Eugenia Umińska. Kalendarium życia, przyczynek do biografii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.