Bezsenność w Delhi ‒ दिल्ली मेें उनींदे Gagan Gill ‒ गगन गिल

Jacek Bąkowski

Abstrakt
References

Teksty źródłowe

Gill, Gagan. 2017. दिल्ली में उनींदे  Dillī mẽ unīṃde. W दिल्ली  मेें उनींदे – Dillī mẽ unīṃde. New Delhi: Vani Prakashan Group.

———. 2019. इत्यादि – Ityādi. New Delhi: Vani Prakashan Group.

Rizvi, Aliyeh i Gagan Gill. 2012. Interview with Ms. Gagan Gill. Interviewed by Aliyeh Rezvi. June 11. IIC Golden Jubilee – Oral History Project.

 

Opracowania

Anantharam, Anita. 2012. Bodies that Remember: Women’s Indigenous Knowledge and Cosmopolitanism in South Asia Poetry. New York: Syracuse University Press.

Consolaro, Alessandra. 2013. „Politics and poetics of a sacred route in Gagan Gill’s travelogue. Avāk: Kailaśā Mānsarovar ek antaryātrā”. Kervan – International Journal of Afro-Asiatic Studies 17. Turyn: Università degli Studi di Torino.

Dalrymple, William. 1993 [wydanie polskie 2016]. Miasto dźinówRok w Delhi, przeł. Berenika Anna Janczarska. Warszawa: Noir sur Blanc.

Igielski, Zbigniew. 2008. Sikhizm. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Jakimowicz-Shah, Marta i Andrzej Jakimowicz. 1982. Mitologia indyjska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Karthikeyan, Aparna. 2019. Nine rupees an hour. Disappearing Livelihoods of Tamil Nadu. Chennai: Context.

Kudelska, Marta. 2001. „Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych”. W Filozofia Wschodu. Beata Szymańska (red.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

———. 2004. Upaniszady. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kudelska, Marta, Agnieszka Staszczyk i Agata Świerzowska. 2014. „Birla Mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji”. Polish Journal of the Arts and Culture 11(3).

Rutkowska, Tatiana i Danuta Stasik. 1992. Zarys historii literatury hindi. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Srinivas, Rukmini. 2021. Whole Numbers and Half Truths. What Data Can and Cannot Tell Us About Modern India. Chennai: Context.

Singh, Khushwant. 2018 [2004a]. A History of the Sikhs. Second Edition, vol. 1: 1469–1839. New Delhi: Oxford University Press.

———. 2018 [2004b]. A History of the Sikhs. Second Edition, vol. 2: 1839–2004. New Delhi: Oxford University Press.

PARI – People’s Archive of Rural India. https://ruralindiaonline.org/ Dostęp: 17.12.2022.

https://www.inflationtool.com/. Dostęp: 17.12.2022.

 

Słowniki

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju. 2005. Artur Karp (oprac.). Nazewnictwo Geograficzne świata, z. 4: Azja Południowa. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

———. 2019. Maciej Zych (oprac.). Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Kumar, Arvind. 2015. Arvind Word Power English-Hindi a Dictionary with a Difference. New Delhi: Arvind Linguistics Private Limited.

McGregor, Ronald Stuart. 1993. The Oxford Hindi-English Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

 

Dodatkowe materiały na temat twórczości Gagan Gill (dostęp: 17.12.2022)

https://youtu.be/jxRm_EKxBGI

https://youtu.be/vqw6BSOuLfs

https://youtu.be/TDbSdgoUA70

https://youtu.be/87OuKyjyLWw

https://youtu.be/Yf1wbgudQag

https://youtu.be/Tyche2a7kzU

https://youtu.be/cHjdnDxiikA

https://youtu.be/0eV3P6ApWB8

https://youtu.be/EFdG7NGqF-4

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.