Podwodne dziedzictwo kulturowe Gwatemali. Badania w jeziorze Petén Itzá – raport z 2021 roku

Anna Szewczyk,

Iga Ściana 

Abstrakt
References

Anselmetti, Flavio S., Daniel Ariztegui, David A. Hodell, Michael B. Hillesheim, Mark Brenner, Adrian Gilli, Judith A. McKenzie i Andreas D. Mueller. „Late Quaternary climate-induced lake level variations in Lake Petén PJAC New Series 16 (2/2022): 181–190

Itzá, Guatemala, inferred from seismic stratigraphic analysis”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 230: 52‒69.

Grupa, Małgorzata M. 2014. „Problematyka konserwatorska zabytków wydobytych z nawarstwień podwodnych pomostu wschodniego”. Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Mosty traktatu poznańskiego (wyniki badań podwodnych prowadzonych w latach 1986‒2003) ‒ T. 2299‒2308. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Hodell, David 2006. „The Lake Petén Itzá Scientific Drilling Project”. Scientific Drilling 3: 25‒29.

Jones, Grant D. 1998. The Conquest of The Lat Maya Kingdom. Stanford: Stanford University Press.

Krzemień, Magdalena, Bernard Hermes, Jakub Maciejewski, Małgorzata Mileszczyk i Mateusz Popek. 2020. „Wyniki I i II sezonu badań archeologicznych w jeziorze Petén Itzá, Gwatemala”. Polish Journal of the Arts and Culture. New Series 11 (1): 137‒150.

———. 2019. „Petén Itzá Project – Results of the Underwater Reconnaissance in Lake Petén Itzá (Northern Guatemala)”. W Archaeology: Just Add Water. Underwater Research at the University of Warsaw, Aleksandra Chołuj, Małgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska (eds.). Światowit Suppl. Series U: Underwater Archaeology, vol. 2, 115‒127. Warszawa.

Means, Philip A. 1917. History of The Spanish Conquest of Yucatan and of the Itza. Peabody Museum Papers 7. Cambridge.

Mueller, Andreas D., Flavio S. Anselmetti, Daniel Ariztegui, Mark Brenner, David A. Hodell, Jason H. Gurtis, Jaime Escobar, Adrian Gilli, Dustin A. Grzesik, Thomas P. Guliderson, Steffen Kutterolf i Michael Plötze. 2010. „Late Quaternary palaeoenvironment of northern Guatemala: evidence from deep drill cores and seismic stratigraphy of Lake Petén Itzá”. Sedimentology 57: 1220‒1245.

Pérez, Liseth, Julia Lorenschat, Rita Bugja, Mark Brenner, Burkhard Scharf i Antje Schwalb. 2010. „Distribution, diversity and ecology of modern freshwater ostracodes (Crustacea), and hydrochemical characteristic of Lago Petén Itzá, Guatemala”. Journal of Limnology 69 (1): 146‒159.

Pérez, Liseth, Jason Curtis, Mark Brenner, David Hodell, Jaime Escobar, Socorro Lozano i Antje Schwalb. 2013. „Stable isotope values (δ18O & δ13O) of multiple ostracode species in a large Neotropical lake as indicators of past changes in hydrology”. Quaternary Science Reviews 60: 96‒111.

Rosenmeier, Michael F., Mark Brenner, William F. Kenney, Thomas J. Whitmore, i Christine M. Taylor. 2004. „Recent eutrophication in the Southern Basin of Lake Petén Itzá, Guatemala: human impact on a large tropical lake”. Hydrobiologia 511: 161‒172.

Źrałka, Jarosław, Justyna Olko. 2008. W krainie czerni i czerwieni. Kultury prekolumbijskiej Mezoameryki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.