Jakub Śliwa „The Silent Mantra”; Wydanie autorskie, Kraków 2020, ss. 80, 54 opisane fotografie (recenzja)

Przemysław Skrzyńki

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.