Krishna Baldev Vaid– twórca osobny. “Ek badbūdār galī” - Cuchnąca uliczka; “Bhūkh kumārī ke sāth ek śām” - Wieczór z Panną Głód (przekład wraz z komentarzem)

Jacek Bąkowski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.