Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny– dr Agata Świerzowska

Za-ca redaktora naczelnego – dr Bożena Prochwicz-Studnicka

Sekretarz redakcji – dr Anna Kuchta

Członkowie redakcji: dr Renata Iwicka, dr Robert Szuksztul