Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny– dr Agata Świerzowska (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7696-1631

Za-ca redaktora naczelnego – dr Bożena Prochwicz-Studnicka (Instytut Kulturoznawstwa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1644-252X

Sekretarz redakcji – dr Anna Kuchta (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7841-0198

Członkowie redakcji:
dr Renata Iwicka (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6554-8841
dr Robert Szuksztul (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3733-5184