Misja i cele czasopisma

W zakresie zainteresowań czasopisma pozostaje człowiek jako twórca kultury, a zarazem ten, który podlega jej wpływowi. W PJACNS najwięcej miejsca poświęcamy badaniom porównawczym oraz modelom wyjaśniającym podobieństwa i różnice międzykulturowe. Jako że badania o charakterze interdyscyplinarnym znacząco wzbogacają współczesny dyskurs humanistyczny, do współpracy zapraszamy filologów, historyków, religioznawców, filozofów, antropologów kultury oraz wszystkich, którzy pragną podzielić się z nami refleksją nad zjawiskami kulturowymi i cywilizacyjnymi przy użyciu własnych narzędzi interpretacyjnych.

PJACNS zawiera też dział Interpretatio Mundi, w którym zamieszczane są niepublikowane dotąd tłumaczenia z języków oryginalnych. Jesteśmy zainteresowani przekładami utworów (lub ich fragmentów) reprezentujących dawne i współczesne piśmiennictwo poszczególnych kręgów kulturowych. Prezentujemy więc tutaj rozważania o charakterze religijnym, filozoficznym i etyczno-moralnym a także mity, podania i baśnie, oraz inne gatunki i oryginalne formy literackie takie jak pieśni, opisy podróży czy aforyzmy. Uważamy bowiem, że język, którym posługuje się kultura jest kluczem do zrozumienia jej samej. W ten sposób pozwalamy, by kultura mówiła własnym językiem, a nie tylko językiem naukowej interpretacji.

W naszym czasopiśmie jest także miejsce na recenzje, sprawozdania i omówienia publikacji oraz wydarzeń ważnych dla szeroko pojętego dyskursu kulturoznawczego.