The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" powstało w 2015 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą w różnorodnych jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków. Do współpracy zapraszamy kulturoznawców, religioznawców, antropologów kultury, historyków,  filologów, filozofów, oraz tych, którzy pragną podzielić się z nami refleksją nad zjawiskami kulturowymi i cywilizacyjnymi przy użyciu własnych narzędzi interpretacyjnych.

Autorów i Autorki zachęcamy do stawiania pytań o znaczenia skrywające się za wytworami kultury – interesuje nas ich interpretacja i zrozumienie. Ważne są dla nas podejścia i analizy prekursorskie, które otwierają nowe perspektywy i prowokują dyskusje. Nasze czasopismo otwiera swoje łamy dla badań interdyscyplinarnych i porównawczych, gdyż – jak wierzymy – pozwalają one spojrzeć na badane zjawiska z różnych, niekiedy nieoczywistych perspektyw. 

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), Occultism and Politics in Central and Eastern Europe

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: maj 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction: Studying the Complex Histories of the Occult and Politics in Central and Eastern Europe

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 7-11
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.001.18994

Fight and Contemplation. The Towianists amid the European Revolutions of 1848

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 13-31
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.002.18995

The Vicissitudes of Twentieth Century Hungarian Adepts, from the Austro- Hungarian Monarchy, through World Wars, Revolutions, Communism to Intellectual Liberation

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 33-52
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.003.18996

Astrologers and the Hungarian State Security Agency

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 53-67
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.004.18997

The Esoteric Background of Yugoslav Messianism

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 69-84
Data publikacji online: 31 maja 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.005.18998

A Symbiosis of Religious Affections and State Socialism: Bulgaria’s Foreign Cultural Policy of the late 1970s85-100

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 85-100
Data publikacji online: 31 maja 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.006.18999

Spiritual Art in the Context of Transdisciplinarity and Transculturalism

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 101-115
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.007.19000

Marian Grużewski and the “Homocratic Movement” in the Archives of the Polish Communist Department of Security

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 117-140
Data publikacji online: 31 maja 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.008.19001

Esotericism and Politics in Early Post-Soviet Russia: Forms of Political Participation

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 141-158
Data publikacji online: 31 maja 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.009.19002

The State, the Church, and the Demarcations of the Occult in Serbia

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 159-176
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.010.19003

REVIEWS

Review: Sacred Eroticism: Tantra and Eros in the Movement for Spiritual Integration into the Absolute (MISA) by Massimo Introvigne, Mimesis 2022

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2023, 17 (1/2023), s. 177-181
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/24506249PJ.23.011.19004