The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”: http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 15 (1/2022)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: maj 2022

Część 1: Cywilizacja – korzenie i aktualność pojęcia

Sortuj według

Cywilizacja jako proces część 1: Korzenie idei

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 15 (1/2022), s. 9-28
Data publikacji online: maj 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.001.16022

Zakorzeniona w przeszłości chińska wizja zielonej przyszłości. Koncepcja cywilizacji ekologicznej

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 15 (1/2022), s. 29-48
Data publikacji online: maj 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.002.16023

Kino jako narzędzie konstruowania tożsamości cywilizacyjnej na przykładzie ukraińskiego filmu Kruty 1918 (2019)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 15 (1/2022), s. 49–66
Data publikacji online: maj 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.003.16024

Część 2: Esbozos microcomparativos

Las brujas protectoras. Estudio microcomparativo de los rasgos antisociales y prosociales de los seres-bolas de fuego según las creencias y narrativas del centro de México

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 15 (1/2022), s. 69-84
Data publikacji online: maj 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.003.16025

Olokun en África y en Cuba. Cosmología afrocubana y tradición oral

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 15 (1/2022), s. 85-101
Data publikacji online: maj 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.004.16026

Covid, espiritualidad y bienestar. Análisis comparativo entre las experiencias de poblaciones “sin religión” y “espiritual sin afiliación religiosa” en México

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 15 (1/2022), s. 103-134
Data publikacji online: maj 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.005.16027

Dialogi i diagnozy