The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”: http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: listopad 2021

Artykuły

Sortuj według

Birth of a Tibetan Buddhist Master, Part 2: Auspicious Signs and Events at the Birth of the Seventh Karma pa, Chos grags rgya mtsho (1454–1506)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 9-34
Data publikacji online: 18 listopada 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.014.15320

Ukoronowanie życzeń i „prawda prawdziwa”. Postać Ćitrangady w dziełach Rabindranatha Tagore’a i Rituparno Ghosha

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 35-52
Data publikacji online: 18 listopada 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.015.15321

Tańczące łodzie Kryszny: O rzecznej kulturze świątynnej środkowej Kerali

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 53-72
Data publikacji online: 18 listopada 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.016.15322

Cultural Conceptualizations of shame & dishonor in Early Poetic Arabic (EPA)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 73-94
Data publikacji online: 18 listopada 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.018.15324

Charakterystyki krainy Sukhāvatī w kontekście przemian buddyjskiej kosmologii i soteriologii. Część druga

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 95-119
Data publikacji online: 18 listopada 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.019.15325

Pamięć (za)chowana w ciele. Prześnione powroty w Pogrzebie kartofla

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 121-136
Data publikacji online: 18 listopada 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.020.15326

Imaginatio Mundi

Córka Tysiąca Wężów (tłumaczenie Artur Karp)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 137-180
Data publikacji online: 18 marca 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.21.021.15327

W oczekiwaniu: dzień i noc. Salah Abd as-Sabur (tłumaczenie z arabskiego Bożena Prochwicz-Studnicka)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 181-185
Data publikacji online: 18 marca 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.21.022.15328

Dialogi i diagnozy

Fandom, kultura partycypacyjna i niekończąca się popularność Disneya. Refleksje z D23 Expo 2019 (23‒25 sierpnia 2019)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 187-197
Data publikacji online: 18 marca 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.21.023.15329

Eugenia Umińska: Between the Scene and the History. Marta Taranczewska, Eugenia Umińska. A Chronicle of Life, a Contribution to Biography, Publishing House of the Academy of Music in Kraków, Cracow 2020, pp. 604.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 199-202
Data publikacji online: 18 marca 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.21.024.15330