The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" powstało w 2015 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą w różnorodnych jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków. Do współpracy zapraszamy kulturoznawców, religioznawców, antropologów kultury, historyków,  filologów, filozofów, oraz tych, którzy pragną podzielić się z nami refleksją nad zjawiskami kulturowymi i cywilizacyjnymi przy użyciu własnych narzędzi interpretacyjnych.

Autorów i Autorki zachęcamy do stawiania pytań o znaczenia skrywające się za wytworami kultury – interesuje nas ich interpretacja i zrozumienie. Ważne są dla nas podejścia i analizy prekursorskie, które otwierają nowe perspektywy i prowokują dyskusje. Nasze czasopismo otwiera swoje łamy dla badań interdyscyplinarnych i porównawczych, gdyż – jak wierzymy – pozwalają one spojrzeć na badane zjawiska z różnych, niekiedy nieoczywistych perspektyw. 

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: listopad 2022

Artykuły

Sortuj według

The Second Pawo Rinpoché, Tsuklak Trengwa (1504–1566): Visions in Meditation and Dream

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 9-26
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.007.16830

Cywilizacja jako proces część 2: Kryzys idei

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 27-46
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.008.16831

“And Gabriel Kept on Writing” (Megilla 16a). Literary Features of Traditions Involving Supernatural Entities in the Babylonian Talmud according to the Elyonim veTachtonim Project

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 47-69
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.009.16832

Symbolic Designs of Textile Art in African Fabrics

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 71-86
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.010.16833

Bhikkhu Buddhadasy demitologizacja buddyzmu

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 87-100
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.011.16834

Polski etap „Marszu Pokoju Hiroszima–Auschwitz” 1962‒1963. Buddyjsko-pacyfistyczne i polityczne konteksty byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych jako miejsc pamięci o Zagładzie i II wojnie światowej

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 101-129
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.012.16835

Rola malowanych jaj w ukraińskiej obrzędowości

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 131-149
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.013.16836

Interpretatio Mundi

Bezsenność w Delhi ‒ दिल्ली मेें उनींदे Gagan Gill ‒ गगन गिल

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 151-168
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.014.16837

Dialogi i diagnozy

Nam-nyong, Paek. 2020. Friend. A Novel from North Korea. New York: Columbia University Press. Esej z elementami recenzji

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 169-175
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.015.16838

Profesor Barbara L. Wheeler w Krakowie

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 177-180
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.016.16839

Podwodne dziedzictwo kulturowe Gwatemali. Badania w jeziorze Petén Itzá – raport z 2021 roku

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2022, 16 (2/2022), s. 181-190
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.22.017.16840