The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: grudzień 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Chelsea Charms: ciało kuriozalne jako marka

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 11-34
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.009.11981

Przejawy narcystycznej konsumpcji w wybranych środowiskach graczy

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 35-51
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.010.11982

Zbuntowana hiperseksowność: demontaż męskiej popkultury według Peaches

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 53-73
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.011.11983

O zmysłowych przygodach w ASMR z perspektywy posthumanizmu

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 75-90
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.012.11984

Formy erotyzmu. Krytyczny potencjał erotyzmu w polskiej poezji współczesnej

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 91-107
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.013.11985

„Chłopcy nie mają się dobrze”. Porady różowej brygady, Ameryka i toksyczna męskość.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 109-132
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.014.11986

“As a Choir of Frogs”. Nightmares in Australian Great War Poetry

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 133-151
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.015.11987

Melancholia jako doświadczenie straty. Literaturoznawcze studium przypadku Filipa Verheyena z Biegunów Olgi Tokarczuk

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 153-169
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.016.11988

Interpretatio Mundi

Biegnij, Melosie!

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 171-186
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.018.11990

Ona

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 187-194
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.017.11989