The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MNISW: 20

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przygody demona Asmodeusza i króla Salomona według Talmudu babilońskiego (Gittin 68a–b). Przekład i komentarz z perspektywy projektu Elyonim veTachtonim

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 93–111
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.004.12990

Tibetan Buddhist masters between two lives: a closer look at the genre of bar do’i rnam thar using the example of the Seventh Karma pa, Chos grags rgya mtsho (1454–1506)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 41–63
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.002.12988

Studia anatomiczne jako temat i wyzwanie w sztuce. Historyczny zarys ilustracji anatomicznych i współczesne nawiązania

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 11–40
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.001.12987

Przejście od klimatu przemocy do przemocy konkretnej. Kategoria rewolucji w filozofii Frantza Fanona

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 113–131
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.005.12991

Mimesis a duende. Proces kreacji flamenco w świetle koncepcji naśladownictwa w starożytnej estetyce greckiej

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 65–92
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.003.12989

Dialogi i diagnozy

Wyniki I i II sezonu badań archeologicznych w jeziorze Petén Itzá, Gwatemala

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 137–152
Data publikacji online: 2020

In what language did the Buddha preach? Review of Richard Gombrich’s Buddhism and Pali, Mud Pie Slices 2018

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 133–136
Data publikacji online: 2020

Recenzja książki: Sylwia Góra, Ewa Kierska. Malarka melancholii, Universitas, Kraków 2020, ss. 248.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 167–170
Data publikacji online: 2020

Comments and remarks on the XV Muslim International Forum held in Berlin on December 10, 2019

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 153–165
Data publikacji online: 2020