The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: grudzień 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O zmysłowych przygodach w ASMR z perspektywy posthumanizmu

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 75-90
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.012.11984

“As a Choir of Frogs”. Nightmares in Australian Great War Poetry

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 133-151
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.015.11987

Zbuntowana hiperseksowność: demontaż męskiej popkultury według Peaches

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 53-73
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.011.11983

Chelsea Charms: ciało kuriozalne jako marka

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 11-34
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.009.11981

Melancholia jako doświadczenie straty. Literaturoznawcze studium przypadku Filipa Verheyena z Biegunów Olgi Tokarczuk

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 153-169
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.016.11988

Przejawy narcystycznej konsumpcji w wybranych środowiskach graczy

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 35-51
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.010.11982

„Chłopcy nie mają się dobrze”. Porady różowej brygady, Ameryka i toksyczna męskość.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 109-132
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.014.11986

Formy erotyzmu. Krytyczny potencjał erotyzmu w polskiej poezji współczesnej

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 91-107
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.013.11985

Interpretatio Mundi

Biegnij, Melosie!

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 171-186
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.018.11990

Ona

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 187-194
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.017.11989

Dialogi i diagnozy

Field Report: ‘Lived Religion’ in the Context of Migration: The Case of Zoroastrian Women in the USA

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 211-215
Data publikacji online: grudzień 2019

Every sentence needs to be read. Based on the works of Jan Tutaj

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 217-231
Data publikacji online: grudzień 2019

Recenzja: Marcinkowska-Rosół, Maria i Sven Sellmer, red. i tłum. Hathapradipika: wstęp, tekst, przekład z objaśnieniami. Tom 1. 2018; Studia nad Hathapradipiką Swatmaramy. Tom 2. 2019. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 205-209
Data publikacji online: grudzień 2019

Sprawozdanie z wystawy „Sztuka DC. Świt superbohaterów” (Łódź, 09.11.2019)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 10 (2/2019), s. 195-203
Data publikacji online: grudzień 2019