The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MEiN: 20

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: maj 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Birth of a Tibetan Buddhist Master, Part 1: Visionary Experiences prior to the Birth of the Seventh Karma pa, Chos grags rgya mtsho (1454–1506)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021

Avalokiteśvara in Tibetan Buddhist art of the Later spread (Tib. phyi dar) of the Dharma. Image classification proposal ( part 2)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021

Architektura podziałów. Przestrzeń walki klas w filmach Bonga Joon-ho Snowpiercer: Arka przyszłości i Parasite

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021

A War of Times in the Mahabharata?

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021

Ideological Counter-Narrative as a Response to Fundamentalist Ideology in Europe and South Asia. An Analysis of Selected Cases in their Cultural Context and an Outline of Recommended Activities

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021

“Six Things Are Said Concerning Demons” (Hagigah 16a). The System of Topic Tags Used in the ElyonimveTachtonimInventory to Describe the Features of Supernatural Entities and Their Relationships with Humans

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021

Obcokrajowcy w kulturze flamenco: problem negocjacji tożsamości

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021

Charakterystykikrainy Sukhāvatī w kontekście przemian buddyjskiej kosmologii i soteriologii (część pierwsza)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021

Interpretatio Mundi

Dialogi i diagnozy

An Examination of Non-Conventional Materials in Post-modern Nigerian Paintings

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021

Minor Mountain Elohim, Feminine Face of Yahveh and Assyrian Apotropaic Fad. Some Remarks on the Margins of: Izaak J. de Hulster, Joel M. LeMon(eds.), Image, Text, Exegesis. Iconographic Interpretation and the Hebrew Bible, (London: Bloomsbury T&T Clark,2015), pp. 336.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021

Jakub Śliwa „The Silent Mantra”; Wydanie autorskie, Kraków 2020, ss. 80, 54 opisane fotografie (recenzja)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 13 (1/2021),
Data publikacji online: maj 2021