The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MEiN: 20

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: listopad 2021

Artykuły

Sortuj według

Birth of a Tibetan Buddhist Master, Part 2: Auspicious Signs and Events at the Birth of the Seventh Karma pa, Chos grags rgya mtsho (1454–1506)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021), s. 9-34
Data publikacji online: 18 listopada 2021

Ukoronowanie życzeń i „prawda prawdziwa”. Postać Ćitrangady w dziełach Rabindranatha Tagore’a i Rituparno Ghosha

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021), s. 35-52
Data publikacji online: 18 listopada 2021

Tańczące łodzie Kryszny: O rzecznej kulturze świątynnej środkowej Kerali

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021), s. 53-72
Data publikacji online: 18 listopada 2021

Cultural Conceptualizations of shame & dishonor in Early Poetic Arabic (EPA)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021), s. 73-94
Data publikacji online: 18 listopada 2021

Charakterystyki krainy Sukhāvatī w kontekście przemian buddyjskiej kosmologii i soteriologii. Część druga

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021), s. 95-119
Data publikacji online: 18 listopada 2021

Pamięć (za)chowana w ciele. Prześnione powroty w Pogrzebie kartofla

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021), s. 121–136
Data publikacji online: 18 listopada 2021

Imaginatio Mundi

Córka Tysiąca Wężów (tłumaczenie Artur Karp)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021), s. 137-180
Data publikacji online: 18 marca 2022

W oczekiwaniu: dzień i noc. Salah Abd as-Sabur (tłumaczenie z arabskiego Bożena Prochwicz-Studnicka)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021), s. 181-185
Data publikacji online: 18 marca 2022

Dialogi i diagnozy

Fandom, kultura partycypacyjna i niekończąca się popularność Disneya. Refleksje z D23 Expo 2019 (23‒25 sierpnia 2019)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021), s. 187-197
Data publikacji online: 18 marca 2022

Eugenia Umińska: Between the Scene and the History Marta Taranczewska, Eugenia Umińska. A Chronicle of Life, a Contribution to Biography, Publishing House of the Academy of Music in Kraków, Cracow 2020, pp. 604.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 14 (2/2021), s. 199-202
Data publikacji online: 18 marca 2022