Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

Główne zagadnienia tematyczne, których mogą dotyczyć artykuły:

● przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
● rozwój zrównoważonej mobilności,
● powiązania transportu ze stanem środowiska,
● efektywność energetyczna transportu,
● rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
● powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
● wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
● geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
● rozwój infrastruktury transportowej,
● dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
● geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
● rozwój metodologiczny badań transportowych,
● metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
● relacje pomiędzy transportem a turystyką.


Wydawcą czasopisma są wspólnie Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Za skład, edycję tekstów i wersję drukowaną odpowiada Wydawnictwo Bernardinum.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za proces recenzji i publikację zgłoszonych artykułów.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Opublikowane opracowania są archiwizowane na stronie internetowej czasopisma oraz w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej. Wersje drukowane czasopisma są archiwizowane w 15 obowiązkowych bibliotekach w Polsce, w tym w Bibliotece Narodowej.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Punkty MEiN: 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Uniwersytet Gdański

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2023, 26 (1)

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2023, 26 (1), s. 5-8
Data publikacji online: 31 marca 2023

Wyzwania zrównoważonej mobilności miejskiej na tle polityki miejskiej Unii Europejskiej: wybrane przykłady

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2023, 26 (1), s. 9-21
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/2543859XPKG.23.001.17398

Evolution of second-generation electromobility in public transport in Polish cities

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2023, 26 (1), s. 22-39
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/2543859XPKG.23.002.17399

On the Road to A Fare-Free Public Transport Policy: A Case Study of The Wroclaw Anarchist Federation

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2023, 26 (1), s. 40-51
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/2543859XPKG.23.003.17400

Effects of the Covid-19 travel restrictions on metropolises mobility: empirical evidence from the Tricity metropolis (Poland)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2023, 26 (1), s. 52-68
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/2543859XPKG.23.004.17401

Zmierzch czy koniec przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej?

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2023, 26 (1), s. 69-87
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/2543859XPKG.23.005.17402

Pasażerskie połączenia kolejowe jako element sieci powiązań międzynarodowych polskich regionów

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2023, 26 (1), s. 88-98
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/2543859XPKG.23.006.17403