Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

Główne zagadnienia tematyczne, których mogą dotyczyć artykuły:

● przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
● rozwój zrównoważonej mobilności,
● powiązania transportu ze stanem środowiska,
● efektywność energetyczna transportu,
● rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
● powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
● wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
● geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
● rozwój infrastruktury transportowej,
● dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
● geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
● rozwój metodologiczny badań transportowych,
● metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
● relacje pomiędzy transportem a turystyką.


Wydawcą czasopisma są wspólnie Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Za skład, edycję tekstów i wersję drukowaną odpowiada Wydawnictwo Bernardinum.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za proces recenzji i publikację zgłoszonych artykułów.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Opublikowane opracowania są archiwizowane na stronie internetowej czasopisma oraz w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej. Wersje drukowane czasopisma są archiwizowane w 15 obowiązkowych bibliotekach w Polsce, w tym w Bibliotece Narodowej.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Punkty MEiN: 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Uniwersytet Gdański

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4)

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 30 grudnia 2022

Conditions for the sustainable development of electromobility in the European Union road transport from the perspective of the European Green Deal

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4), s. 7-25
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.018.17142

Public transport stops and crime within the city space. The case of Stare Bałuty in Łódź

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4), s. 26-39
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.019.17143

Reasons for using public transport services in Cracow in the opinion of its users – survey results

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4), s. 40-47
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.020.17144

Analysis of mobile applications supporting public transport passengers in selected cities

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4), s. 48-58
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.021.17145

Diversification of policies for the development of electric public transport in the Czech Republic, Poland and Slovakia

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4), s. 59-73
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.022.17146

Effects of choice of data aggregation method to a point on walking accessibility results using the G2SFCA method

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4), s. 74-93
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.023.17147

Spatial patterns of economic activities in Łódź

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4), s. 94-105
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.024.17148