Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

Główne zagadnienia tematyczne, których mogą dotyczyć artykuły:

 • przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
 • rozwój zrównoważonej mobilności,
 • powiązania transportu ze stanem środowiska,
 • efektywność energetyczna transportu,
 • rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
 • powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
 • wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
 • geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
 • rozwój infrastruktury transportowej,
 • dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
 • geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • rozwój metodologiczny badań transportowych,
 • metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
 • relacje pomiędzy transportem a turystyką.


Wydawcą czasopisma są wspólnie Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Za skład, edycję tekstów i wersję drukowaną odpowiada Wydawnictwo Bernardinum.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Uniwersytet Gdański

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 23 (4)

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 30 września 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 23 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 30 września 2020

Exploring bike-sharing systems in Poland co-financed from the European Union funds

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 23 (4), s. 7–18
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.023.13125

Tourist assets of the cross-border railway line Brest–Włodawa–Chełm

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 23 (4), s. 19-31
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.024.13126

Multicriterial analysis of the accessibility of public transport stops in Cracow

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 23 (4), s. 32–41
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.025.13127

Resistance in adapting to sustainable mobility and new Sustainable Mobility Indicator – case study of a Polish agglomeration

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 23 (4), s. 42–48
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.026.13128

Seniors’ use of ICT to obtain access to cars for fulfilling their transport needs – an exploratory study

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 23 (4), s. 49-60
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.027.13129

RECENZJE

Review: C. M. Hall, D.–T. Le-Klähn, Y. Ram – Tourism, Public Transport and Sustainable Mobility, Channel View Publications, Bristol, 2017; 240 pp.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 23 (4), s. 61-62
Data publikacji online: 30 września 2020