Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

Główne zagadnienia tematyczne, których mogą dotyczyć artykuły:

● przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
● rozwój zrównoważonej mobilności,
● powiązania transportu ze stanem środowiska,
● efektywność energetyczna transportu,
● rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
● powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
● wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
● geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
● rozwój infrastruktury transportowej,
● dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
● geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
● rozwój metodologiczny badań transportowych,
● metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
● relacje pomiędzy transportem a turystyką.


Wydawcą czasopisma są wspólnie Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Za skład, edycję tekstów i wersję drukowaną odpowiada Wydawnictwo Bernardinum.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za proces recenzji i publikację zgłoszonych artykułów.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Opublikowane opracowania są archiwizowane na stronie internetowej czasopisma oraz w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej. Wersje drukowane czasopisma są archiwizowane w 15 obowiązkowych bibliotekach w Polsce, w tym w Bibliotece Narodowej.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Punkty MEiN: 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Uniwersytet Gdański

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (1)

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 30 maja 2022

Rozwój mobilności współdzielonej w Polsce na tle tendencji europejskich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (1), s. 7-22
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.003.15963

Uwarunkowania użytkowania rowerów i hulajnóg elektrycznych w Krakowie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (1), s. 23-40
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.004.15964

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce na tle europejskim w latach 2010-2017 według wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (1), s. 41-57
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.005.15965

Przestrzenny rozkład ruchu pociągów towarowych w Polsce na tle zmian na rynku kolejowym w latach 2010-2020

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (1), s. 58-72
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.001.15961

Przestrzenne zróżnicowanie jakości Internetu w aspekcie wykluczenia cyfrowego w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (1), s. 73-84
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.002.15962

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

Awanse naukowe w polskiej geografii transportu w latach 2001-2021

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (1), s. 85-94
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.006.15966