Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od Redakcji

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 29 września 2016

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 7-8
Data publikacji online: 29 września 2016

Fundusze europejskie jako czynnik rozwoju miejskiego transport szynowego w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 9-20
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.001.6299

Wewnątrzkrajowe lotnicze połączenia kabotażowe w Europie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 21-30
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.002.6300

Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców – przykład aglomeracji poznańskiej

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 31-42
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.003.6301

Analiza dostępności przestrzennej za pomocą technologii GIS na przykładzie obiektów użyteczności publicznej w Toruniu

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 43-51
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.004.6302

Przestrzenny aspekt przekształceń w transporcie autobusowym na Dolnym Śląsku po 1989 r.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 52-69
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.005.6303

Ocena Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 69-80
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.006.6304