Strategic importance of the seaport of Koper, Slovenia

Jernej Zupančič

Abstrakt

Presented is the development of the city and the port of Koper in the Upper Adriatic and its role as a regional transport node. Koper is in fact a substitute port-city; it developed after the decline of Trieste in the post-WW2 period because of the needs of Slovenian economy within ideologically polarized Europe during the 1950s. Favourable economic connections between Slovenia and the wider hinterlands in Central Europe facilitated the development of this port into an important North Adriatic transport node, with over 20 million tons of cargo per year and specialization for transportation of cars, timber, containers and finer commodities.

Słowa kluczowe: Koper, maritime transport, Slovenia, Central Europe, geopolitics, Adriatic
References

Božič B., 1980, Zgodovina slovenskega naroda, Slovenska matica, Ljubljana.

Bricelj M., Bartol B., Kontić B., Kreitmayer McKenzie J., Lavrenčič V., Muršec M., Radovan B., 2007, Integral Spatial Pnlanning for balanced spatial development of Slovenia’s coastal area, Ministry for Spatial Planning and Environment, Ljubljana.

Bufon M., 2008, Na obrobju ali v ospredju. Slovenska obmejna območja pred izzivi evropskega povezovanja, Založba Annales, Koper.

Burgwyn J. H., 2009, Imperij na Jadranu 1941-1943. Mussolinijevo osvajanje Jugoslavije, Cicero, Mengeš.

Černe A., 2004, Gateway to Western, Central, and Southeastern Europe [in:] O. Adamič (ed.), Slovenia, a Geographic Overview, Association of Geographical Societies of Slovenia, Ljubljana, 127-132.

Del Boca A., 2007, Italijani, dobri ljudje?, Mladinska knjiga, Ljubljana.

Jakomin L., 2007, 50-years for New Horizons, Luka Koper. Kacin Wohinz M., Pirjevec J., 2000, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000, Nova revija, Ljubljana.

Klemenčič M., Žagar M., 2004, Yugoslavia’s diverse Peoples. A Reference sourcebook, ABC CLIO, Santa Barbara, Denver, Oxford.

Krajevni leksikon Slovenije, 1995, DZS, Ljubljana.

Kristen S., 2006, Meje in misije, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.

Lacoste Y., 2009, Geopolitique. La longue histoire d’ aujourd’hui, Larousse, Paris.

Luka Koper, https://luka-kp.si/slo/statistika-pretovora. [17.7.2016]

Natek K., Natek M., 2008, Slovenija. Portret države, Mladinska knjiga, Ljubljana.

Ogrin D. (ed.), 2012, Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana.

Ortolland D., Pirat, J. P., 2008, Atlas Politique des espaces maritimes, Editions TEHNIP, Paris.

Parker G., 1997, Zahodna geopolitična misel v 20. stoletju, Založba FDV, Ljubljana.

Pirjevec J., 2008, Trst je naš. Boj Slovencev za morje (1848-1954), Nova revija, Ljubljana.

Pirjevec J., Klabjan B., Bajc G. (ed.), 2006, Osimska meja, Založba Annales, Koper.

Statistical yearbook of Slovenia, 2016, www.stat.si. [28.10.2016] Kacin Wohinz M., Pirjevec J., 2000, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866-2000, Nova revija, Ljubljana.

Z novo tehnologijo do višje produktivnosti, https://luka-kp.si/slo/novice/single/z-novo-tehnologijo-do-visjeproduktivnosti-in-vecj-10028. [22.7.2016]

Zupančič J., 2004, Ethnic structure of Slovenia and Slovenes in neighbouring countries [in]: O. Adamič (ed.), Slovenia. A Geographic Overview, Association of Geographical Societies, Ljubljana, 87-93.

Zupančič, 2012. Jernej Zu