Jak transport publiczny wpływa na kształtowanie się rynku nieruchomości? Przykład Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

Adam Radzimski,

Jędrzej Gadziński

Abstrakt

Badania nad wpływem infrastruktury transportu publicznego na rynek nieruchomości stanowią dynamicznie rozwijający się nurt w literaturze z zakresu geografii transportu. W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu międzynarodowych badań w tym zakresie oraz empiryczne ujęcie wybranego studium przypadku. W szczególności, przedmiotem badań jest wpływ Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) na kształtowanie się rynku mieszkaniowego na zespole osiedli „Winogrady”. W oparciu o dane o transakcjach sprzedaży mieszkań, w artykule przedstawia się analizę statystycznej zależności pomiędzy dostępnością PST a cenami mieszkań, z wykorzystaniem klasycznej metody najmniejszych kwadratów, metod ekonometrii przestrzennej oraz regresji geograficznie ważonej. Następnie, wykorzystując dane pozyskane drogą badania ankietowego, ukazuje się rolę PST jako czynnika wpływającego na satysfakcję z miejsca zamieszkania, mogącego skłaniać do przeprowadzki oraz kształtującego codzienne zachowania przestrzenne. Uzyskane wyniki wskazują, że znaczenie PST mierzone w kategoriach satysfakcji z miejsca zamieszkania było wysokie, natomiast wpływ na ceny mieszkań był niewielki, choć zauważalny. W konkluzji autorzy skłaniają się do wniosku, że w przyszłych badaniach należy w większym stopniu brać pod uwagę cechy charakterystyczne danego obszaru, takie jak na przykład odległość od centrum czy też istniejące alternatywne środki transportu publicznego.

Słowa kluczowe: ceny mieszkań, dostępność, infrastruktura transportowa, Poznański Szybki Tramwaj, rynek nieruchomości, transport publiczny
References

Andersson D. E., Shyr O. F., Fu J., 2010, Does high–speed rail accessibility influence residential property prices? Hedonic estimates from southern Taiwan, Journal of Transport Geography, 18, 166–174 .

Bajic V., 1985, Housing market segmentation and demand for housing attributes, Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, 13, 58–75.

Banister D., Thurstain-Goodwin M., 2005, Property values and public transport investment, Proceedings of ETC 2005, Strasburg.

Banister D., Thurstain-Goodwin M., 2011, Quantification of the non-transport benefits resulting from rail investment, Journal of Transport Geography, 19(2), 212–223.

Batt H. W., 2001, Value capture as a policy tool in transportation economics. American Journal of Economics and Sociology, 60(1), 195–228. (DOI 10.1111/1536-7150.00061)

Bowes D. R., Ihlandfeldt K. R., 2001, Identifying the impacts of rail transit stations on residential property values, Journal of Urban Economics, 50, 1–25.

Chalermpong S., 2007, Rail transit and residential land use in developing countries: hedonic study of residential property prices in Bangkok, Thailand, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2038(1), 111–119.

Cheshire P., Sheppard S., 1995, On the price of land and the value of amenities, Economica, 62, 247–267.

Christie H., Munro M., Wager, F., 2005, ‘Day students’ in higher education: Widening access students and successful transitions to university life, International Studies in Sociology of Education, 15(1), 3–30.

Coppola P., Nuzzolo A., 2011, Changing accessibility, dwelling price and the spatial distribution of socio-economic activities, Research in Transport Economics, 31, 63–71.

Debrezion G., Pels, E., Rietveld P., 2007, The impact of railway stations on residential and commercial property value: a meta-analysis, The Journal of Real Estate Finance and Economics, 35(2), 161–180.

Doherty M., 2004, Funding public transport development through land value capture programs, http://www.ecotransit.org.au/ets/files/land_value_capture_mdoherty2004.pdf. [19.05.2016]

Dubé J., Thériault M., Des Rosiers F., 2013, Commuter rail accessibility and house values: The case of the Montreal South Shore, Canada, 1992–2009, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 54, 49–66.

Dziauddin M. F., Powe N., Alvanides S., 2015, Estimating the Effects of Light Rail Transit (LRT) System on Residential Property Values Using Geographically Weighted Regression (GWR), Applied Spatial Analysis and Policy, 8(1), 1–25.

Efthymiou D., Antonio, C., 2013, How do transport infrastructure and policies affect house prices and rents? Evidence from Athens, Greece, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 52, 1–22.

Gadziński J., Beim M., 2010, Dostępność czasowa celów podróży przy dojazdach lokalnym transportem publicznym w Poznaniu, Transport Miejski i Regionalny, 3, 9–13.

Gadziński J., 2014, Wpływ polityki Unii Europejskiej na modernizację infrastruktury transportowej Poznania i innych największych polskich miast, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27, 123–142.

Górny J., 2014, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przemiany publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27, 143–160.

Grove, R., Revell K., 2000, The changing nature of the housing market in Selly Oak: Phase III, Centre for Urban and Regional Studies, Birmingham.

Hess D. B., Almeida T. M., 2007, Impact of proximity to light rail rapid transit on station-area property values in Buffalo, New York. Urban Studies, 44(5/6), 1041–1068.

Junge J. R., Levinson D., 2015, Financing transportation with land value taxes. Effects on development density, The Journal of Transport and Land Use, 5(1), 49–63. (DOI 10.5198/jtlu.v5i1.148)

Kiel K. K., Zabel J.E., 1999, The Impact of Neighborhood Characteristics on House Prices: What Geographic Area Constitutes a Neighborhood?, Working Papers No. 9905. College of the Holy Cross, Department of Economics, Worcester, MA, United States.

Kim J. H., Pagliara F., Preston J., 2004, Transport policy impact on residential location, International Review of Public Administration, 9, 71–87.

Kim K., Lahr M. L., 2014, The impact of Hudson-Bergen Light Rail on residential property appreciation, Papers in Regional Science, 93(S1), S79–S97.

Kossowski T., 2010, Teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego w badaniach regionalnych [w:] P. Churski (red.), Praktyczne aspekty badań regionalnych – varia vol. III, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 12, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 9–26.

Kucharska-Stasiak E., 2001, Wartość rynkowa nieruchomości, Wyd. Twigger S.A., Warszawa.

Kucharska-Stasiak E., 2008, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Landis, J., Cervero, R., Guhathukurta, S., Loutzenheiser, D., Zhang, M., 1995, Rail Transit Investments, Real Estate Values, and Land Use Change: A Comparative Analysis of Five California Rail Transit Systems, Monograph 48, Institute of Urban and Regional Studies, University of California, Berkeley.

Lin J. J., Hwang C. H., 2003, The Analysis of Property Prices Before and After Taipei MRT Opening, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5, 2817–2830.

Mulley C., 2014, Accessibility and residential land value uplift: identifying spatial variations in the accessibility impacts of a bus transitway, Urban Studies, 51(8), 1707–1724.

Mulley C., Ma L., Clifton G., Yen B., Burke M., 2016, Residential property value impacts of proximity to transport infrastructure: An investigation of bus rapid transit and heavy rail networks in Brisbane, Australia, Journal of Transport Geography, 54(1), 41-52.

Nowak Z., 1986, Poznański szybki tramwaj jako premetro dla Poznania, Kronika Miasta Poznania, 54 (1), 5–23. OECD, 2015, How’s life? 2015: Measuring well-being. OECD Publishing, Paryż. (DOI:10.1787/how_life-2015-en)

Pagliara F., Papa E., 2011, Urban rail systems investments: an analysis of the impacts on property values and residents’ location, Journal of Transport Geography, 19(2), 200–211.

Palmquist R. B., 1984. Estimating the demand for the characteristic of housing, Review of Economics and Statistics, 66 (3), 394–404.

Pan H., Zhang M., 2008, Rail transit impacts on land use: Evidence from Shanghai, China, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2048(1), 16–25.

Radzimski A., 2009, Wpływ budownictwa mieszkaniowego na system komunikacji publicznej w Poznaniu, Autobusy TEST, 3, 14–17.

Ridker R., Henning J. A., 1967, The determinants of residential property values with special reference to air pollution, Review of Economics and Statistics, 49 (2), 246–257.

Rugg J., Rhodes D., Jones A., 2002, Studying a niche market: UK students and the private rented sector, Housing Studies, 17(2), 289–303.

Ryan S., 1999, Property values and transportation facilities: finding the transportation–land use connection, Journal of Planning Literature, 13(4), 412–427.

Scheiner J., 2006, Housing mobility and travel behaviour: A process- oriented approach to spatial mobility – Evidence from a new research field in Germany, Journal of Transport Geography, 14, 287–298.

Wang Y., Potoglou D., Orford S., Gong Y., 2015, Bus stop, property price and land value tax: A multilevel hedonic analysis with quantile calibration, Land Use Policy, 42, 381–391.

Wardrip K., 2011, Public transit’s impact on housing costs: a review of the literature, Center for Housing Policy, Insights from Housing Policy Research, Waszyngton.

Wegener M., 2004, Overview of land-use transport models, Handbook of Transport Geography and Spatial Systems, 5, 127–146.

Zoppi C., Argiolas M., Lai S., 2015, Factors influencing the value of houses: Estimates for the city of Cagliari, Italy, Land Use Policy, 42, 367–380.