Artykuły

Ilość
Sortuj według

WPROWADZENIE

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 28 grudnia 2016

Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego – przykład Gdańska

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 7-18
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.019.6317

Funkcjonowanie polityki transportowej we Florencji – analiza wybranych aspektów (na podstawie kwerendy dokumentów miejskich, wywiadów i badań terenowych)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 19-29
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.020.6318

Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 30-48
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.021.6319

Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 49-61
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.022.6320

Dostęp wybranych miast w Polsce do kolei

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 62-71
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.023.6321

Samorząd wojewódzki jako organizator kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 72-81
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.024.6322

Recenzja: M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 82-83
Data publikacji online: 28 grudnia 2016