Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 31 marca 2017

Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (1), s. 7-18
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.001.6730

Analiza rozmieszczenia i funkcjonowania stacji pasażerskich i dworców kolejowych w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (1), s. 19-35
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.002.6731

Udział transportu zbiorowego w poprawie dostępności do usług w Gdyni

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (1), s. 36-49
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.003.6732

Ewolucja i zróżnicowanie systemów wielolotniskowych na świecie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (1), s. 50-61
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.004.6733

Funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim w latach 2005-2015

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (1), s. 62-77
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.005.6734

Transport kolejowy w obsłudze gmin we wschodniej części pogranicza polsko-czeskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (1), s. 78-90
Data publikacji online: 23 czerwca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.006.6735