Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (2), s. 5-7
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017

Geographic structure of road transportation and logistics infrastructure in the Republic of Belarus

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (2), s. 8-18
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.007.7389

Współczesne tendencje rozwoju komunikacji trolejbusowej w dużych miastach zachodniej Ukrainy

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (2), s. 19-30
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.008.7390

Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie po dmiejskiej Wrocławia

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (2), s. 31-42
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.009.7391

Development of passenger train transport in the Brno urban region between 1980 and 2010

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (2), s. 43-56
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.010.7392

Współzależności rozwoju portów lotniczych i struktur zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem stref okołolotniskowych

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (2), s. 57-68
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.011.7393

Zastosowanie zielonej infrastruktury do zmniejszenia negatywnych zjawisk spowodowanych transportem w środowisku miejskim

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (2), s. 69-78
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.012.7394

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Gdańsku (6-7.04.2017 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (2), s. 79-82
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017