Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 5-6
Data publikacji online: 28 listopada 2017

Kierunki modernizacji sieci kolejowej w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 7-30
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.013.7487

Ocena systemu transportowego gminy suburbialnej na przykładzie Konopisk (powiat częstochowski)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 31-43
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.014.7488

Perspektywy rozwoju sektora offshore w Polsce na przykładzie morskiej energetyki wiatrowej – wybrane problemy sektora transportu

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 44-52
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.015.7489

Perspektywy wykorzystania kolei w obsłudze komunikacyjnej północnych dzielnic Gdyni

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 53-61
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.016.7490

Współczesne wykorzystanie trakcji parowej do obsługi transportu kolejowego w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 62-76
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.017.7491

Polityka transportowa Słupska i Ustki w kontekście koncepcji Dwumiasta

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 77-86
Data publikacji online: 28 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.018.7492

Recenzja: A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016; 386 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 87-89
Data publikacji online: 28 grudnia 2017