Recenzja: M. Kapias, D. Keller (red.) – Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2016; 528 s.

Ariel Ciechański

Abstrakt