Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 7-8
Data publikacji online: 30 marca 2018

Narrow-gauge railways in Slovakia and their use for tourism purposes

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 9-16
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.001.9181

Typologia multimodalnego potencjału linii kolejowych zlokalizowanych w strefach podmiejskich największych polskich aglomeracji

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 17-33
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.002.9182

Kierunki rozwoju szlaków rowerowych w województwie zachodniopomorskim

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 34-42
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.003.9183

Motywacje podróży a rozkład ruchu w transporcie indywidualnym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 43-53
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.004.9184

Dostępność gmin transportem autobusowym

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 54-64
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.005.9185

Przemysł dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW) w Europie. Przykład Piaggio Group

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 65-79
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.006.9186

NOTATKI NAUKOWE

25 lat Komisji Geografii Komunikacji PTG: 1993-2018 – powstanie, działalność i trudności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 80-87
Data publikacji online: 30 marca 2018