Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 5-6
Data publikacji online: 30 września 2018

Kierunki rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 7–30
Data publikacji online: 30 września 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.012.10137

Możliwości i dylematy rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 31-44
Data publikacji online: 30 września 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.016.10141

Kreowanie zrównoważonego transportu miejskiego na przykładzie Kopenhagi – wybrane aspekty

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 45-59
Data publikacji online: 30 września 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.014.10139

Bike-sharing-boom – rozwój nowych form zrównoważonego transportu w Polsce na przykładzie roweru publicznego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 60-69
Data publikacji online: 30 września 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.017.10142

Przekształcenia funkcji polskich małych portów morskich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 70–77
Data publikacji online: 30 września 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.015.10140

Wykorzystanie technologii cyfrowych w relacjach z klientem przez kolejowych przewoźników pasażerskich w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 78-84
Data publikacji online: 30 września 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.013.10138

BIOGRAMY

Biogram: Profesor Tadeusz Kazimierz Hoff

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 87-88
Data publikacji online: 30 września 2018

Biogram: Profesor Marianna (Maria) Gertruda Kozanecka

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 89-91
Data publikacji online: 30 września 2018

Biogram: Profesor Teofil Lijewski

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 92-94
Data publikacji online: 30 września 2018

RECENZJE

Recenzja: P. Dominas, T. Przerwa – Od kolei na Dolnym Śląsku po Koleje Dolnośląskie, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2017; 339 ss.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 85-86
Data publikacji online: 30 września 2018

SPRAWOZDANIA

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Gdańsku (10-11.05.2018 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 95-97
Data publikacji online: 30 września 2018