Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 5-7
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju rynku silnikowych pojazdów dwu- lub trzykołowych (PTW) w Polsce na początku XXI w.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 8-19
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.007.11147

Kryteria oceny lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych. Studium przypadku: sieć punktów ładowania w Poznaniu

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 20-33
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.008.11148

Przekształcenia transportowe miast służące poprawie jakości życia

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 34-49
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.009.11149

Zmiany w sezonowym użytkowaniu środków transportu w Warszawie na podstawie wyników badań Barometru Warszawskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 50-62
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.010.11150

Regionalne porty lotnicze w Europie Środkowo-Wschodniej po liberalizacji rynku transportu lotniczego 

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 63-73
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.011.11151

Wyzwania w badaniach sieci pozamiejskiego transportu autobusowego na przykładzie powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczadów

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 74-81
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.012.11152

BIOGRAMY

Biogram: Profesor Stanisław Dziadek

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 84-85
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Biogram: Doktor hab. Bronisław Dziedziul

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 86-87
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Biogram: Doktor Mieczysław Mikulski

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 88
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

RECENZJE

Recenzja: M. Kruszyna – Koleje miejskie i regionalne w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2018; 119 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 82-83
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

SPRAWOZDANIA

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Łodzi (9-10.05.2019 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 89-91
Data publikacji online: 28 czerwca 2019