Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (1), s. 5-7
Data publikacji online: 31 marca 2020

Wincenty Pol i koleje żelazne – ujęcie geograficzno-historyczne

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (1), s. 8-27
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.015.12117

Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie natężenia potoków pasażerskich w kolejowych połączeniach dojazdowych do Wrocławia

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (1), s. 28-40
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.010.12112

Rower podmiejski – koncepcja roweru publicznego na obszarach codziennych dojazdów do miast na przykładzie Polski

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (1), s. 41-57
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.012.12114

Warunki i perspektywy rozwoju wewnątrzmiejskiej żeglugi pasażerskiej na przykładzie Gdańska

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (1), s. 58-75
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.011.12113

Ocena użyteczności metody jakościowej szacowania popytu na przewozy ładunków żeglugą śródlądową na zapleczu portów morskich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (1), s. 76-86
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.013.12115

Analiza sezonowości sprzedaży nowych pojazdów w Polsce w latach 2013-2018

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (1), s. 87-98
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.014.12116

RECENZJE