Concept of Green Ports. Case study of the Seaport in Gdynia

Sandra Żukowska

Abstrakt

World transport faces a serious challenge, which involves the detrimental impact of its activity on the environment. Marine transport is a significant link in the worldwide transport system, which provides the free flow of diversified cargoes and offers competitive prices compared to other modes of transport for the carriage of goods. Seaports enabling waterborne transport have a major impact on the economic, social and natural environment. Port managing authorities show growing awareness of the negative influence of port units on the surrounding environment. Concurrently, environmentally friendly measures are implemented in line with the principles of sustainable development. The article aim is to present the characteristics of the green ports concept in response to ports struggle with environmental problems. The article presents port development background and the evolving approach to environmental issues. The seaport in Gdynia is an example of pursuing a sustainable development policy, and informally is well embedded in the concept of green ports.

Słowa kluczowe: marine transport, seaport, green ports, sustainable development
References
Biniek P., 2017, Perspektywy rozwoju sektora offshore w Polsce na przykładzie morskiej energetyki wiatrowej – wybrane problemy sektora transportu, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(3), pp. 44-52. (DOI 10.4467/2543859XPKG.17.015.7489)
 
EcoPorts, https://www.ecoports.com [access 21.04.2020].
 
ESPO Environmental Report 2019, https://www.espo.be/media/Environmental%20Report-2019%20FINAL.pdf [access 20.04.2020].
 
Flynn M., Lee P., Notteboom T., 2011, The next step on the port generations ladder: Customer-centric and community ports, [in:] boom (ed.), T. Notteboom, Current Issues in Shipping, Ports and Logistics, University Press Antwerp, Brussels, pp. 497-510.
 
Grzelakowski A. S., 2011, Ekoporty jako nowy kierunek i forma rozwoju portów morskich w Unii Europejskiej oraz kreowania ładu ekologicznego w tym sektorze gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (15), Szczecin, pp. 11-25.
 
HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission) https://helcom.fi [access 22.04.2020].
 
Kaliszewski A., 2017, Porty piątej oraz szóstej generacji (5GP, 6GP) – ewolucja ekonomicznej i społecznej roli portów, Studia I Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (14), pp. 93-123.
 
Klopott M., 2010, Zarządzanie środowiskowe w portach morskich Europy, Czasopismo Logistyka, (6) pp. 1-9.
 
Klopott M., 2012, Proekologiczne inicjatywy w portach morskich na rzecz zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (18), pp. 113-125.
 
Lawer E. T., Herbeck J., Flitner M., 2019, Selective Adoption: How Port Authorities in Europe and West Africa Engage with the Globalizing “Green Port” Idea, Sustainability, Vol. 11(18), pp. 1-22.
 
Martiz A., Shieh C.J., Yeh S.P., 2014, Innovation and success factors in the construction of green ports, Journal of Environmental Protection and Ecology, 15, pp. 1255-1263.
 
Misztal K., Kuźma L., Grzelakowski A., 1988, Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
Montwiłł A., 2011, Generacje portów morskich a rozwój funkcji logistyczno–dystrybucyjnej, Czasopismo Logistyka, (1), pp. 16-19.
 
Oniszczuk-Jastrząbek A., Pawłowska B, Czermański E., 2018, Polish seaports and the Green Port concept, SHS Web of Conferences, 57, InfoGlob, pp. 2-11.
 
„Paliwo przyszłości” w gdyńskim porcie, 2019, Gdynia.pl, https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/paliwo-przyszlosci-w-gdynskim-porcie,535430 [access: 21.04.2020].
 
Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych, 2016, https://www.port.gdynia.pl/files/ochrona/zwalczanie_zagrozen/zagrozenia_s_old.pdf [access 21.04.2020].
 
Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia, 2018, https://www.port.gdynia.pl/files/ochrona/odpady_statkowe/2018_AKTUALIZACJA%20PLANU%20-%20wersja%20ostateczna.pdf [access 21.04.2020].
 
Report by the UNCTAD Secretariat, 1992, Port marketing and the challenge of the third generation port, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdc4ac7_d14_en.pdf [access 20.04.2020].
 
Semenov J., 2003, Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE, [w:] red. K. Chwesiuk, Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, pp. 1-13.
 
Szanghaj otworzył największy na świecie „port bezzałogowy”, 2018, http://polish.cri.cn/1364/2018/09/17/27s141228.htm [access 21.04.2020].
 
UNCTAD secretariat, 1999, Ports newsletter No 19, https://unctad.org/en/Docs/posdtetibm15.en.pdf [20.04.2020].
 
WISA – Water Innovation System Amplifier, https://southbaltic.eu/-/wisa [22.04.2020].
 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., https://www.port.gdynia.pl [21.04.2020].