Public transport in a big Polish city (as exemplified by Łódź) in the opinion of older persons

Marta Borowska-Stefańska,

Michał Kowalski,

Martyna Maczuga,

Bartosz Szustowski,

Szymon Wiśniewski

Abstrakt

The aim of the conducted research was to assess how the elderly viewed the functioning of public transport, with Łódź, a large city in Poland, as the example. The data presented in the article originates from research of 400 inhabitants aged 60+ was conducted in the district of Bałuty in Łódź at the turn of November and December 2018. On the basis of the questionnaire survey (which contained questions concerning the use of local public transport by the over 60s for daily journeys and was accomplished by CAPI and MOBI methods) it was found that the over 60s have quite a high opinion of the offer of the municipal transport company MPK (they hardly ever use services of other carriers). As for the means of public transport, the tram is rated slightly higher compared to the bus. The results of the research enable the proposal of general recommendations for the transport policy in Łódź. This policy should be focused to a larger degree on: shortening the waiting time and, consequently, increasing the frequency of connections and punctuality, while continuing to provide high travel comfort, increasing the level of accessibility to stops and enhancing the clarity of information with regard to fare prices and exemptions.

Słowa kluczowe: older persons, interview, Łódź, public transport, sustainable mobility in cities
References
Alsnih, R., Hensher, D. A., 2003, The mobility and accessibility expectations of seniors in an aging population, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 37(10), 903–916.
 
Arnott, R., Small, K., 1994, The economics of traffic congestion, American scientist, 82(5), 446-455.
 
Bartosiewicz, B., Wiśniewski, S., 2016a, Kolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, Space-Society-Economy, 18, 49–65.
 
Bartosiewicz, B., Wiśniewski, S., 2016b, Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(2), 31–43.
 
Bieńczak, M., Fierek, S., Kiciński, M., Kwaśnikowski, J., Sawicki, P., 2014, Regionalny model podróży na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, Logistyka, (4), 1673-1682.
 
Borowska-Stefańska, M., Kowalski, M., Wiśniewski, S., 2019, Daily mobility of the elderly: an example from Łódź, Poland, Acta Geographica Slovenica, 60, 2020 (in press).
 
Borowska-Stefańska, M., Wiśniewski, S., 2019, Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Bryniarska, Z., Kędzior, R., 2015, Informacja pasażerska w publicznym transporcie zbiorowym, Transport miejski i regionalny, (6), 26–33.
 
Burnewicz, J., 2017, Economic Paradoxes in Transport, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 67, 11–21.
 
Carp, F. M., 1971, Walking as a Means of Transportation for Retired People, The Gerontologist, 11(2 Part 1), 104–111.
 
Carp, F. M., 1988, Significance of mobility for the well-being of the elderly, Transportation in an aging society: Improving mobility and safety of older persons. Washington, DC.
 
Ciastoń-Ciulkin, A., 2014, Zrównoważona mobilność mieszkańców obszarów zurbanizowanych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (11), 14–20.
 
Dell’Olio, L., Ibeas, A., Cecin, P., 2011, The quality of service desired by public transport users, Transport Policy. Elsevier, 18(1), ss. 217–227.
 
Dickerson, A. E., Molnar, L. J., Eby, D. W., Adler, G., Bedard, M., Berg-Weger, M., Page, O., 2007, Transportation and aging: A research agenda for advancing safe mobility. The Gerontologist, 47(5), 578-590.
 
Downs, A., 1962, The law of peak-hour expressway congestion, Traffic Quarterly, 16(3), 393-409.
 
El-Telbani, J., 1993, Transport problems of disadvantaged people: case studies of the elderly in four areas of Sheffield. University of Sheffield.
 
Everett, B. P., Watson, G. B., 1987, Psychological contributions to transportation. In: D. Stokols, I. Altman (Eds.), Handbook of environmental psychology. New York: Wiley, 2, 987–1007.
 
Friman, M., Edvardsson, B., Gärling, T., 2001, Frequency of negative critical incidents and satisfaction with public transport services. I, Journal of Retailing and Consumer Services, 8(2), 95-104.
 
Golob, T. F., Hensher, D. A., 2007, The trip chaining activity of Sydney residents: A cross-section assessment by age group with a focus on seniors, Journal of Transport Geography, 15(4), 298–312.
 
Hanson, P., 1977, The activity patterns of elderly households, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 59(2), 109–124.
 
Horowitz, A. J., 1981, Subjective value of time in bus transit travel, Transportation, 10(2), 149–164.
 
Komornicki, T., 2011, Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji. Warszawa: IGiPZ PAN.
 
Kowalski, M., Wiśniewski, S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Transport miejski i regionalny, (3), 26–32.
 
Kowalski, W., 2011, Problemy funkcjonowania ludzi starszych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, Humanum, (1), 253–274.
 
Magosiewicz A., Rokicki T., 2015, Funkcjonowanie Białostockiej Komunikacji Miejskiej w opinii jej użytkowników, Logistyka, 2, 545-553
 
Metz, D. H., 2000, Mobility of older people and their quality of life, Transport Policy, 7(2), 149–152.
 
Mitchell, C. G. B., Stokes, R. G. F., 1982, Walking as a Mode of Transport. TRRL laboratory report 1064, transport and road research laboratory. Transport Operations Department. Access and Mobility Division.
 
Model zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+. Materiał do konsultacji społecznych (2015).
 
Noble, B., 2000, Travel characteristics of older people, Transport Trends, 2000, 9-25.
 
De Oña, J., de Oña, R., 2014, Quality of service in public transport based on customer satisfaction surveys: A review and assessment of methodological approaches, Transportation Science, 49(3), 605–622.
 
Posłuszna, M., 2012, Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych, Nowiny Lekarskie, 81(1), 75–79.
 
Raczyńska-Buława, E., 2017, Mobilność osób starszych. Dlaczego nie transport publiczny?, TTS Technika Transportu Szynowego, 24 (1-2), 24-34.
 
Radzimski, A., 2011, Transport zbiorowy oraz car-sharing jako elementy systemu zrównoważonego transportu w Kopenhadze, Transport Miejski i Regionalny, 12, 18–26.
 
Reams, J. C. P., 2015, Twenty-First Century Advertising and the Plight of the Elderly Consumer, Willamette L. Rev. HeinOnline.
 
Sierpiński, G., 2012, Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 84, 93–106.
 
Świaniewicz, K., Rokicki, T., 2016, Rozwój komunikacji miejskiej w Warszawie w opinii jej użytkowników, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1 (2), 89-98.
 
Szarata, A., 2014, Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie w 2013 r. - wybrane wyniki, Logistyka, 6, 13798–13805.
 
Szymańczak, J., 2012, Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne, Studia BAS, (2), 9–28.
 
Tarkowski, M., 2016, Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego – przykład Gdańska, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4), 7–18.
 
Taylor, Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Wrocław: Continuo.
 
Tiitta, S., 2003, Identifying elderly people’s needs for communication and mobility, Include, 7, 266–271.
 
Wyszomirski, O., 1998, Transport miejski, [w:] Rydzkowski W. Wojewódzka-Król K., Transport, PWN, Warszawa, 220-257.
 
Wyszomirski, O., 2008, Transport miejski: ekonomika i organizacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.