Tourist assets of the cross-border railway line Brest–Włodawa–Chełm

Renata Anisiewicz

Abstrakt

The article is to show tourist assets of the cross-border railway line Brest–Chełm, which is disrupted by a state border and the lack of a bridge on the Bug River barring access to Brest–Włodawa line section on the Belarus side and to Włodawa–Chełm section on the Polish side. The locally operating sections, built in the eighties of the twentieth century, of the strategic railway linking the Warsaw–Terespol line with the Vistula River Railroad (Nadwiślańska) have a great potential for the development of railway tourism. The line runs along prized nature areas of the macro-regions West Polesie and Wołyńskie Polesie. Sundry landscapes of the border countryside and their biological diversity are decisive in enjoying the highly valued scenery along the line on the Polish side. The attractiveness of the Belarus side – in practice accessible to foreigners following the introduction of the tourist and recreation zone ‘Brest’ in 2018 – is usually associated with the uncommon rules of travelling by train in the Belarus cross-border region. Both fragments of the line Brest–Chełm lead to and run through interesting tourist localities and cross-border culture sites. The article also touches on the present restrictions for railway tourism along this route, and the chances of reviving regular traffic in the Polish section in view of the governmental programme Kolej+.

Słowa kluczowe: railway line Brest–Włodawa, railwayline Chełm–Włodawa, cross-border railway line, railway tourism, tourist assets
References

Abramczuk A., 2010, Odcinek Brześć–stacja Włodawa (Białoruska), OIKOS, Ekologia i Współdziałanie, 2(53), 9-11.

Anisiewicz R., 2018, Mosty drogowe na Bugu we Włodawie, Wschód. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, 4(32), 16-18.

Anisiewicz R., 2019, Conditions for Tourist Development in the Tri-border Area of Poland, Belarus and Ukraine, Geography and Tourism, 7, 2, 51-64.

Bem M., 2011, Sobibór. Niemiecki ośrodek zagłady 1942-1943, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Włodawa–Sobibór.

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – crfop.gdos.gov.pl (access 18.08.2020)

Федоренко Ю., 2016, Влодава трудится на славу, Железнодорожник Беларуссии – xpress.by (access 14.08.2020)

Gaworecki W.W., 2007, Turystyka, PWE, Warszawa.

Górny J., 2014, Uwarunkowania rozwoju turystyki kolejowej w województwie wielkopolskim, [in:] P. Krąż (ed.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Tom 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 17-31.

Izdebski K., Grądziel T., 1981, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Jasiński R., 2010, Wzdłuż trasy kolejowej Brześć–Chełm. Odcinek Chełm–Włodawa, OIKOS. Ekologia i Współdziałanie, 2(53), 7-8.

Jasiński R., 2013, Lubelskie przywraca pociągi, OIKOS. Ekologia i Współdziałanie, 1(56), 30.

Jasiński R., 2020, Kolej (niespełnionych) nadziei – www.lubelskakolej.net (access 17.08.2020)

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Koleje Białoruskie – https://pass.rw.by (access 14.08.2020)

Komusiński Sz., 2010, Zanikanie sieci kolejowej na obszarach Polski wschodniej – przypadek województwa lubelskiego (2000-2010), Prace Geograficzne, 124, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 101-110.

Tourist assets of the cross-border railway line Brest–Włodawa–Chełm

Kondracki J., 2013, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kurek W., Mika M., 2008, Turystyka jako przedmiot badań naukowych [in:] W. Kurek (ed.) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 11-49.

Lewandowski K., 2008, Kolejowe przewozy poczty i przesyłek kurierskich – zmierzch czy szansa? (3). Polska, Technika Transportu Szynowego, 1-2, 29-38.

Lijewski T., 1996, Graniczne linie kolejowe w przeszłości i w perspektywie, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 9-19.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.

Lubelskie: Linia Chełm–Włodawa w programie „Kolej Plus”, 2018, Rynek Kolejowy – www.rynek-kolejowy.pl (access 18.08.2020)

Madrjas J., 2020, Będzie remont linii 81 Chełm–Włodawa z przedłużeniem do miasta? Jest porozumienie samorządów, Rynek Kolejowy – www.rynek-kolejowy.pl (access 18.08.2020)

Michalski S., 1939, Włodawa. Monografia statystyczno-gospodarcza, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Moczulski M., 2000, Autobusem do Uhruska, Nowe Sygnały, 26, 12-13.

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/17 – www.plk-sa.pl (access 17.08.2020)

Sieciowe Rozkłady Jazdy Pociągów z lat 1977/78-2001/02.

Stiasny M., Stankiewicz R., 2014, Atlas linii kolejowych Polski 2014, Eurosprinter, Rybnik.

Szlak rowerowy Śladami nadbużańskich tajemnic, 2014, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.

Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Uchwała nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r.

Więckowski M., 2010, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Prace Geograficzne 224, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.

Wojasiewicz W., 2009, Z dziejów budowy kolei Brześć–Chełm [in:] B. Jarosz (ed.), Chełm nieznany 2. Tradycje kolejowe Chełma, Drukarnia Kresowa, Chełm, 57-64.

Zakrzewski W., 2020, Centrum Edukacji Historycznej. Rusza remont stacji Sobibór, Wschód. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, 2(38), 6.