Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 5-6
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

Mobility-as-a Service jako postęp w integracji transportu

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 7-17
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.028.13245

Elektromobilność w autobusowym transporcie publicznym organizowanym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię jako narzędzie realizacji idei zrównoważonej mobilności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 18-33
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.029.13246

Bariery w przemieszczaniu się osób dorosłych na obszarach wykluczonych transportowo – przykład rejonu Komańczy

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 34-52
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.030.13247

Dostępność transportowa aglomeracji rzeszowskiej w kontekście realizowanych i planowanych inwestycji w infrastrukturze kolejowej

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 53-60
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.031.13248

Czy mamy do czynienia z regresem małych polskich portów i przystani morskich?

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 61-72
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.032.13249

RECENZJE

Recenzja: W. Jurkowski – Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019; 172 ss.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 73-74
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

Recenzja: K. Martens – Transport Justice: Designing Fair Transportation Systems, Routledge, New York, 2017; 256 ss.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 75-77
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

SPRAWOZDANIA

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Krakowie (15-16.10.2020 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 78-79
Data publikacji online: 31 grudnia 2020