V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Krakowie (15-16.10.2020 r.)

Jakub Taczanowski,

Arkadiusz Kołoś

Abstrakt