Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Application of Intelligent Transportation Systems in Analyses of Human Spatial Mobility in Cities

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 7–30
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.001.14944

Performance assessment of the state of road infrastructure in selected urban centers in Kogi State in Nigeria

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 31-43
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.002.14945

Cost-suitability land modeling for current and proposed transport infrastructure along Timiș-Cerna Corridor (Romania)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 44–56
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.003.14946

Teoretyczne podstawy koncepcji miasta piętnastominutowego w kontekście debaty o związkach planowania przestrzennego i polityki transportowej

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 57-63
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.005.14948

Zmiany dostępności transportowej mieszkańców miasta w obliczu organizacji wystaw światowych na przykładzie Expo Horticultura w Łodzi

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 64–77
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.006.14949

Położenie i funkcjonowanie dworców autobusowych w wybranych małych miastach województwa podkarpackiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 78–95
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.007.14950

Wspomnienia i życiorys doktora Jędrzeja Gadzińskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 96-100
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Recenzje

Review: J. Dellheim, J. Prince (eds.) – Free public transit: and why we don’t pay to ride elevators, Black Rose Books, Montreal, 2018; 250 pp.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 101-102
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Recenzja: J-P. Rodrigue (red.) – The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Hempstead NY, 2020, https://transportgeography.org

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 103-105
Data publikacji online: 30 czerwca 2021