Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 5-6
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Zbigniew Taylor – wybitny polski geograf transportu – portret w 75-lecie urodzin

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 7-17
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.008.14951

Geographic differences in passenger turnover decline at airports around the world in 2020 caused by the COVID-2019 pandemic

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 18-39
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.009.14952

Railway atlases: bibliography of the cartographic products published worldwide between 1945 and 2021

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2),
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.010.14953

Analiza porównawcza ruchu pociągów pasażerskich w Polsce w latach 2010 i 2020

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 69-82
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.011.14954

Problematyka przejmowania infrastruktury kolejowej przez samorząd terytorialny – przykład województwa dolnośląskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 83-93
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.012.14955

Rozwój przestrzenny portu morskiego na przykładzie Gdyni

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 94-105
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.013.14956

Zmiany sieci pozamiejskiego publicznego transportu autobusowego w Bieszczadach i Beskidzie Niskim – ujęcie topologiczne

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 106-119
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.014.14957