Rada naukowa

prof. Zbigniew Taylor (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie) – Przewodniczący Rady Naukowej

dr Jerzy Jemioło (Uniwersytet Ball State w Muncie, Indiana, USA)

prof. Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie)

prof. Maria Kozanecka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Stanislav Kraft (Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach, Rep. Czeska)

dr hab. Tomasz Kwarciński (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Krzysztof Małachowski (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich)

dr Daniel Michniak (Instytut Geografii SAN w Bratysławie, Słowacja)

prof. Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Adam Przybyłowski (Akademia Morska w Gdyni)

dr hab. Piotr Rosik (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie)

dr Ivan Rudakevych (Tarnopolski Uniwersytet Pedagogiczny, Ukraina)

dr Konrad Schliephake (Uniwersytet w Würzburgu, Niemcy)

+ dr Daniel Seidenglanz (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Rep. Czeska)

prof. Sergei Tarkhov (Instytut Geografii RAN w Moskwie, Fed. Rosyjska)