Indeksacja w bazach danych

Liczba punktów na Liście MEiN: 70

       DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

       ERIH PLUS

        Index Copernicus InternationalICV 2020: 95.61

         CEEOL - Central and Eastern European Online Library

       Bibliografia Geografii Polskiej

                 BazEkon

       BazTech

       Arianta

       Google Scholar
 

       MIAR

       Most Wiedzy
 

    POL-index