Indeksacja w bazach danych

Liczba punktów na Liście MNiSW: 20

       ERIH PLUS

        Index Copernicus InternationalICV 2019: 76.87

         CEEOL - Central and Eastern European Online Library

     CEJSH

       Bibliografia Geografii Polskiej

                BazEkon

       BazTech

       Arianta - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

       Google Scholar
 

                           POL-index