Indeksacja w bazach danych

Liczba punktów na Liście MEiN: 70

DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

       ERIH PLUS

      ProQuest – ID 5485044‎

     EBSCO

        Index Copernicus InternationalICV 2021: 100

         CEEOL - Central and Eastern European Online Library

       Bibliografia Geografii Polskiej

                 BazEkon

       BazTech

       Arianta

       Google Scholar
 

       MIAR

       Most Wiedzy
 

    POL-index