Indeksacja w bazach danych

Liczba punktów na Liście MNiSW: 20

       DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

       ERIH PLUS

        Index Copernicus InternationalICV 2019: 76.87

         CEEOL - Central and Eastern European Online Library

       CEJSH

       Bibliografia Geografii Polskiej

                 BazEkon

       BazTech

       Arianta

       Google Scholar
 

                              POL-index