Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

Główne zagadnienia tematyczne, których mogą dotyczyć artykuły:

● przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
● rozwój zrównoważonej mobilności,
● powiązania transportu ze stanem środowiska,
● efektywność energetyczna transportu,
● rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
● powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
● wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
● geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
● rozwój infrastruktury transportowej,
● dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
● geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
● rozwój metodologiczny badań transportowych,
● metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
● relacje pomiędzy transportem a turystyką.


Wydawcą czasopisma są wspólnie Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Za skład, edycję tekstów i wersję drukowaną odpowiada Wydawnictwo Bernardinum.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za proces recenzji i publikację zgłoszonych artykułów.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Opublikowane opracowania są archiwizowane na stronie internetowej czasopisma oraz w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej. Wersje drukowane czasopisma są archiwizowane w 15 obowiązkowych bibliotekach w Polsce, w tym w Bibliotece Narodowej.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Punkty MEiN: 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Uniwersytet Gdański

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4)

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 31 grudnia 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 31 grudnia 2021

Wpływ budowy Kolei Dużych Prędkości na zmiany dostępności w indywidualnym transporcie samochodowym w województwie łódzkim

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4), s. 7-19
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.021.15737

Changes in the railway network in Romania before and after accession to the EU (1990-2020)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4), s. 20-29
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.024.15740

An Assessment of the Geometric Growth of Railway Transport in Nigeria. A Literature-based Study from 1970 and 2016

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4), s. 30-40
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.020.15736

Problematyka tranzycji do zrównoważonej mobilności w badaniach polskich miast

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4), s. 41-56
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.022.15738

Nowe sieci tramwajowe we Włoszech jako próba odpowiedzi na wyzwania transportowe w miastach

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4), s. 57-74
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.023.15739

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Krakowie (25-16.11.2021 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4), s. 75-76
Data publikacji online: 31 grudnia 2021