Prace Komisji Kultury Słowian,2015, Tom XI , Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Rok wydania: 2016

Myśliciele emigracyjni wobec problemów współczesności

Sortuj według

„Dni” Borysa Zajcewa – prawosławna emigracja rosyjska wobec totalitaryzmów XX w.

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 167-176
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.012.6452

Sofia – Paryż – Świat. Specyfika migracyjnego doświadczenia Tzvetana Todorova

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 177-190
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.013.6453

Koncepcje człowieka

Antropologia Siergieja Chorużego. Człowiek w dynamice rozwoju współczesnej kultury

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 7-20
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.001.6441

Człowiek w systemach uczenia się kultury – problem kształcenia elit

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 21-37
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.002.6442

Doświadczenie kobiecości według Maszy Arbatowej (na przykładzie wybranych utworów dramaturgicznych i biografii autorki)

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 39-54
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.003.6443

Tradycja i problemy geokultury

Polska, Rosja, Europa w koncepcjach pionierów polskiej myśli integracyjnej

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 55-65
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.004.6444

Globalizacja versus misjonizm. Konfrontacja geokultury zachodniej i rosyjskiej

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 67-73
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.005.6445

Do Europy tak, ale tylko razem z naszymi ciemiężycielami. Chorwackie spory o niedawną przeszłość

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 75-88
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.006.6446

Interpretacje i reinterpretacje pojęcia i zjawiska wolności w ujęciu rosyjskiej inteligencji pierwszej połowy XIX w. w perspektywie mechanizmów rozwoju kultury

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 89-106
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.007.6447

Tożsamość ideowa jednostki a idea państwowości. Współcześni rosyjscy dysydenci: Larisa Arap, Andriej Nowikow, Artiom Basyrow

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 107-121
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.008.6448

Pojęcia naród, tradycja narodowa

Języków słowiańskich przygody z tożsamością narodową i nie tylko

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 123-138
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.009.6449

Rosyjska kultura wobec postępu i modernizacji w świetle semantyki pojęć „naród” i „wolność”

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 139-152
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.010.6450

Repetycje i przewartościowania. Zagadnienie tradycji narodowej w dyskursie słowackim po 1989 r

Prace Komisji Kultury Słowian, 2015, Tom XI , s. 153-165
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.011.6451