Globalizacja versus misjonizm. Konfrontacja geokultury zachodniej i rosyjskiej

Hanna Kowalska-Stus

Abstrakt

W latach 90. Zachód występował w roli zwycięzcy. Wtedy nieliczni politologowie zachodni zadawali sobie pytanie, czy chodzi o zwycięstwo nad ZSRR , czyli komunizmem, a więc zwycięstwo wartości chrześcijańskich nad materialistycznymi, czy zwycięstwo polityczne. Geopolityczny twór – ZSRR przestał istnieć. Nikt nie okazał się jego spadkobiercą. Rosjanie, choć mogli w tym momencie dowodzić, że są najbardziej przez komunizm pokrzywdzeni i starać się odbudować przedrewolucyjną utraconą monarchię, także w sensie geopolitycznym, nie uczynili tego. Zarówno w samych ówczesnych wydarzeniach historycznych, jak i w ich opisie do dzisiaj panuje chaos. P ostronnemu obserwatorowi trudno byłoby na ich podstawie zrozumieć, co się wydarzyło wraz z końcem ZSRR . Tylko jedno jest oczywiste: zmiana kształtu mapy geograficznej w tej części świata.