Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU,2016, Tom XII

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Rok wydania: 2016

Słowa kluczowe: komiks, popkultura, Zigomar, Serbia, Aleksandar Zograf, comic book, pop culture, wieszcz, romantyzm, ludowość, poezja narodowa, Kozaczyzna, Ukraina , bard, Romanticism, folk character, national poetry, Ukraine, blogosfera, blog literacki, literatura chorwacka, Internet, blogosphere, literary blog, Croatian literature, bułgarska kultura popularna, serial historyczny, mniejszości religijne, stereotypy , Bulgarian popular culture, historical Tv-­series, religious minorities, stereotypes, „pocieszne karty”, kultura masowa, artyści ludowi, idee społeczeństwa rosyjskiego, lubok, funny cards, mass culture, folk artists, ideas of Russian society, kryminał, społeczeństwo postsowieckie, gatunek sensacyjny, „czerwony kryminał”, bojevik, detective fiction, post Soviet society, sensationalistic genre, “red detective”, kultura dziennikarska w Polsce i w Rosji, zasady dziennikarskie, etyczne, wartości, normy, polsko-rosyjskie relacje , journalistic culture in Poland, Russia, journalism ethics and principles, values, norms, Polish-Russian relations, Rosja, współczesna socjologia rosyjska , russian contemporary sociology, konserwatyzm, kultura narodowa , conservatism, threat to nationalistic culture, kultura rosyjska, Rosyjska Cerkiew Prawosławna , the Russian culture, the Russian Orthodox Church, formaliści rosyjscy, ewolucja literatury, semiotyka kina , russian formalists, evolution of literature, film semiotics, kultura popularna, rosyjska kultura, społeczeństwo, popular culture, russian culture, society

Kultura masowa w Rosji

Sortuj według

Kultura masowa w Rosji i radziecki eksperyment antropologiczny

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 7-27
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.001.6454

Kultura masowa w rosyjskiej myśli teoretycznej. Od formalizmu do semiotyki

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 29-45
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.002.6455

Stosunek rosyjskiego prawosławia do zagadnienia kultury masowej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 47-63
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.003.6456

Kultura masowa w oczach współczesnych konserwatystów rosyjskich

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 66-80
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.004.6457

Najnowsza rosyjska krytyka kultury masowej. Kierunki i tendencje

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 81-95
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.005.6458

Wartości w polskich i rosyjskich mediach

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 97-111
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.006.6459

Rola powieści kryminalnej we współczesnej rosyjskiej kulturze masowej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 113-131
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.007.6460

Rosyjski łubek jako odbicie idei dla mas

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 133-153
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.008.6461

Kultura masowa w Bułgarii

We własnych oczach. Bułgarzy wobec mniejszości religijnych z perspektywy kultury popularnej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 155-165
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.009.6462

Kultura masowa w Chorwacji

Blogosfera i literatura. Chorwacki sen o byciu pisarzem

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 167-178
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.010.6463

Kultura masowa na Ukrainie

Wieszcz Ukrainy w czasach Józefa Bohdana Zaleskiego, Juliusza Słowackiego i Tarasa Szewczenki

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 179-194
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.011.6464

Kultura masowa w Serbii

Zigomar i Zograf w podróży dookoła świata. O komiksach nowych i na nowo odkrywanych w Serbii

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 195-214
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.012.6465