Tożsamość cywilizacyjna jako czynnik dialogu politycznego pomiędzy państwami słowiańskimi

Tatiana Seniushkina

Abstrakt

Civilisational Identity as a Factor in Political Dialogue Between Slavic Countries

Taking into account the constant alteration of the civilisational factor in world politics, there is an urgent need for development of the dialogue between Slavic countries.
Political dialogue is considered by the author of this article as a systemic phenomenon, covering all spheres of social life: economy, politics, social sphere and culture. The role of culture as particularly related to shaping the ethical and semantic foundation of political dialogue is highly emphasized.
It is also highlighted that cultural, symbolic and ideological potential of Slavic civilisational identity can become an important socio-cultural beacon in international dialogue and relations between Slavic countries.
Finally, the author argues that re-involvement of the important factor of Slavic identity in political dialogue implies the necessity to unleash the potential of the Slavs’ spiritual culture.

Streszczenie
W związku z nieustanną zmianą czynnika cywilizacyjnego w polityce światowej istnieje konieczność rozwoju dialogu pomiędzy państwami słowiańskimi. Polityczny dialog w niniejszym artykule rozpatrywany jest jako zjawisko systemowe, obejmujące wszystkie sfery życia społecznego: ekonomię, politykę, sferę społeczną i kulturę. Podkreślona została rola kultury, która związana jest z kształtowaniem etycznego i semantycznego fundamentu dialogu politycznego.
W dialogu państw słowiańskich poważną rolę może odegrać kulturowo-symboliczny i światopoglądowy potencjał słowiańskiej tożsamości cywilizacyjnej, może stać się ważnym społeczno-kulturowym drogowskazem w stosunkach międzynarodowych. Uaktualnienie problemu słowiańskiej tożsamości w politycznym dialogu pociąga za sobą konieczność wykorzystania potencjału duchowej kultury Słowian.

Słowa kluczowe: słowiańska tożsamość cywilizacyjna, czynnik cywilizacyjny w polityce światowej, dialog w polityce, Slavic civilisational identity, civilisational factor in the world politics, political dialogue
References

Danilevskij N. Ya., Rossiya i Evropa, Moskwa, Institut russkoj civilizacii, 2011, Available at: http://www.vehi.net/danilevsky/rossiya/05.html [accessed: 11.05.2019].

Gellner E., Nacii i nacjonalizm [Nations and Nationalism], transl. T. Bierdnikova, M. Tiun’kina, Moskwa, Progress, 1991.

Il’in V.V., Panarin A.S., Ryabov A.V., Rossiya: Opyt nacional’no-gosudarstvennoj ideologii [Russia: The Experience of Nation-State Ideology], V.V. Il’in (ed.), Moskwa, Izd-vo MGU, 1994.

Mitroshenkov O.A., Civilizacionnye vyzovy i upravlencheskie otvety v nachale XXI veka [Civilization Challenges and Managerial Responses at the Beginning of the 21st. Century], „Sociologiya vlasti” 2011, no. 5.

Panarin A.S., Global’noe politicheskoe prognozirovanie [Global Political Forecasting], Moskwa, Algoritm, 2000.

Panarin A.S., Pravoslavnaya civilizaciya v global’nom mire [Orthodox Civilization in the Global World], Moskwa, Eksmo, 2003.

Panarin A.S., Strategicheskaya nestabil’nost’ v XXI veke [The Strategic Instability in the 21st. Century], Moskwa, Algoritm, 2003.

Seniushkina T.A., Tanchich D. (eds.), Politicheskoe prostranstvo i sotsial’noe vremia: sistema koordinat v meniaiushchemsia mire [Political Space and System of Social Coordinates in a Changing World], Simferopol’, IT Arial, 2019, Available at: http://charaxforum.cfuv.ru/pdf/35.pdf [accessed: 11.05.2019].

Seniushkina T.A., Pravoslavnye tsennosti i russkaia pravovaia kul’tura [Orthodox Values and Russian Legal Culture], „Kul’turologicheskii zhurnal” [Cultural Journal] 2017, nr 4 (30), Available at: http://www.cr-journal.ru [accessed at: 11.05.2019].

Seniushkina T.A., Pravoslavnaia sistema tsennostei kak faktor formirovaniia pravosoznaniia v Rossii [The Orthodox System of Values as a Factor in the Formation of Legal Consciousness in Russia], „Al’manakh Prostranstvo i Vremia” [The Almanac of Space and Time] 2015, vol. 9, issue 1. The electronic issue of the Department of Philosophy and Law of the Philosophical Faculty of the Moscow M.V. Lomonosov State University to the 75 Birthday of A.S. Panarin, Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/tsivilizatsii-v-epohu-globalizma-tematicheskiy-vypusk-kafedry-filosofii-politiki-i-prava-filosofskogo-fakulteta-moskovskogo [accessed: 11.05.2019].

Weber M., Protestantskaya etika i duh kapitalizma [The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism], Moskwa, Ist-V’yu, 2002.