Stulecie traktatu wersalskiego i jego znaczenie z perspektywy polskiej i rosyjskiej telewizji

Agata Krzywdzińska

Abstrakt

100 Years of the The Treaty of Versailles and Its Significance from the Perspective of Polish and Russian Television

The subject of the qualitative analysis are Russian and Polish programmes devoted to the 100th anniversary of the Versailles Treaty. Four television programmes from Russian and Polish television, which show similarities and differences, were analysed for the purpose of this article.

Keywords: Russia,The Treaty of Versailles , Russian and Polish  television

Streszczenie

Przedmiotem analizy jakościowej są rosyjskie i polskie programy poświęcone 100. rocznicy podpisania traktatu wersalskiego. Przeanalizowano cztery programy telewizyjne z telewizji rosyjskiej i polskiej, które wykazują podobieństwa i różnice.

Słowa kluczowe: Rosja, traktat wersalski, telewizja rosyjska i polska
References
Literatura podmiotowa (programy telewizyjne)
 
Версальский договор: 100 лет попытке американцев перекроить мир под себя.
 
Власть факта: Версальский мир: последствия компромисса.
 
Jak było. Traktat wersalski.
 
Spór o historię. Traktat wersalski.
 
Literatura przedmiotowa
 
Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie, Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000.
 
Ptaszek G., W stronę bezgatunkowości mediów? O funkcji gatunków medialnych w procesie odbioru, [w:] red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Warszawa, Poltext, 2015, ss. 35-51.
 
Rothenbuhler E., Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2003.
 
Netografia
 
Oбpaз жypнaлиcтa в мaccoвoм coзнaнии Рoccиян, http://www.msindex.ru/wpcontent/uploads/2018/10/Obraz-zhurnalista-v-massovom-sozdanii-rossiyan_doklad.pdf Data dostępu: [30.11.2020].
 
Власть факта: Версальский мир: последствия компромисса, https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20903/episode_id/2075918/video_id/2109009/ [dostęp: 30.11.2020].
 
Jak było. Traktat wersalski, https://vod.tvp.pl/video/jak-bylo,traktat-wersalski, 39599266 [dostęp: 30.11.2020].
 
Информационная программа „Вести”, https://ria.ru/20160513/1431293442.html [dostęp: 2020.09.08].
 
Программе «Вести» 28 лет, https://www.pnp.ru/social/programme-vesti-28-let. html [dostęp: 30.11.2020].
 
Финалисты ТЭФИ 2018 – Информационная программа; https://tefitv.ru/competitors/2018?win [dostęp: 2020.11.30].
 
TVP Historia, https://historia.tvp.pl/ [dostęp: 30.11.2020].
 
Spór o historię. Traktat wersalski, https://vod.tvp.pl/video/spor-o-historie,traktatwersalski, 43215088 [dostęp: 30.11.2020].
 
Marshall C., O’Toole F., Modern Ireland in 100 Artworks: 1919 – The Signing of Peace, Versailles, by William Orpen, 2014.11.29 [dostęp: 30.11.2020].