Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU,2022, Tom XVIII, Fenomen zapomnienia w kulturach Słowian

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Rok wydania: 2022
Redakcja tomu: Dorota Gil
Słowa kluczowe: Rosja, kultura, pamięć, trauma, Putin, wysiedlenie Niemców, wina zbiorowa, zapomnienie, przeciwpamięć, przestrzenie zapominania, współczesna Macedonia, Albańczycy, kompleks etnogenetyczny, tożsamości kulturowe, autochtoniczność, zaboravljanje, nulta semiotizacija, Goli otok, logorski hronotop, logorska komunikacija, tabu tema, književna mnemonika, autocenzura, Armia Radziecka, pomnik, Bułgaria, postkomunizm, rusofilstwo, przemilczenie, serbska i czarnogórska kultura, św. Sava, dziennik podróży, listy, Ruś Zakarpacka, słowiańska wzajemność, odrodzenie narodowe, nacionalni identitet, tradicija, sistem vrednosti, Sveti Sava, car Dušan, ideologija i estetika, politika i književnost, hrvatska književna kritika, književnost za NDH, recepcija književnog djela, choroba, wątki maladyczne, wyobraźnia, percepcja, średniowieczne mikroteksty południowosłowiańskie, mikroteksty staroserbskie, kultura tragiczna, antropologia, rosyjski teatr współczesny, Bunin, rewolucja w Rosji, Wielka Rewolucja Francuska, Wandea, kult Rozumu, samizdat, prawosławna eschatologia, telonia, Rosyjski Kościół Prawosławny poza granicami Rosji, wykluczenie, utrata tożsamości, zapominanie, czas, gułag, Siergiej Lebiediew, motyw mamki, Dalmacja, pogranicze, proza artystyczna, Morlacy, literatura słowacka, poezja kobiet, zapomniana tradycja, reinterpretacja kanonu literatury, Andrea Bokníková, Wiaczesław Rybakow, literatura rosyjska, proza rosyjska, historia alternatywna, Pakt Ribbentrop – Mołotow, (nie)pamięć, przeszłość, współczesna powieść bułgarska, Georgi Gospodinow, wspomnienia, Grlić, Godlar, anonimna poezija, barok, srpsko građansko pesništvo, heraldika, emblematika, podróżnicza, Europa Wschodnia, reportaż, historyczne Węgry, ZSRR, Irina Aleksander-Kunjina, literatura chorwacka, modernizm międzywojenny, chorwacko-słowiańskie stosunki literackie, zapomniane historyczno- literackie dziedzictwo, żydowski etnolekt czeszczyzny, czeska wymowa aszkenazyjska, nowohebrajska wymowa, rozwój języka, proces zapominania, XX i XXI w., tożsamość emigranta, Danuta Mostwin, trzecia wartość, wojny pamięci, postpamięć, powieść generacyjna, literatura pamięci

Część I. Konteksty historyczne i społeczno-polityczne

Sortuj według

„Zabveniju ne podlezhit”. Blokada Leningradu w dokumentach epoki oraz we współczesnym odbiorze społecznym

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 9-21
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.001.16353

O tym nie trzeba mówić. Czeska (nie)pamięć o wysiedleniu Niemców

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 23-38
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.002.16354

Amnezja zaprojektowana. Albański kompleks etnogenetyczny we współczesnej ocenie macedońskiego środowiska intelektualnego

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 39-52
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.003.16355

Zaboravljanje traume – Goli otok u jugoslovenskoj semiosferi

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 53-66
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.004.16356

Pomniki Armii Radzieckiej w Bułgarii jako instrument w narodowej debacie nad historyczną pamięcią i zapomnieniem

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 67-80
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.005.16357

Zapomnienie/przemilczenie jako strategia kreowania narodowych kultur Serbów i Czarnogórców (casus św. Savy)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 81-94
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.006.16358

Ziemia zapomniana. Dziennik podróży na Ruś Zakarpacką „Z neznámej zeme k Ľ”. Bohuša Nosáka-Nezabudova

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 95-106
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.007.16359

Srednjovekovne teme u srpskoj književnosti za decu: zaborav i sećanje kao instrumenti ideologije

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 107-116
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.008.16360

Zaborav i ideologija. O recepciji i sudbini hrvatskih književnih kritičara koji su objavljivali za Nezavisne Države Hrvatske (1941-1945)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 117-126
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.009.16361

Część II. Konteksty filozoficzne i religijne

Zapomniane formy – przypomniane treści. Wątki maladyczne w staroserbskich mikrotekstach

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 129-146
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.010.16362

Sztuka pamięci. O spektaklu „Memoria” w kontekście koncepcji kultury tragicznej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 147-160
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.011.16363

Bunin, chrześcijaństwo i rewolucja

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 161-172
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.012.16364

Elementy duchowości prawosławnej ocalone od zapomnienia w Anglosferze: mytarstwa w myśli Ojca Serafina Rose’a

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 173-188
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.013.16365

Część III. Konteksty literackie i językowe

Zapomnienie jako utrata tożsamości we współczesnej prozie czeskiej i chorwackiej (Katerina Tučková „Wypędzenie Gerty Schnirch”, Ivana Šojat-Kuči „Unterstadt”

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 191-202
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.014.16366

Zapomnienie a pamięć zmanipulowana („Granica zapomnienia” Siergieja Lebiediewa)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 203-216
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.015.16367

Zapomniany motyw dalmatyńskiej mamki a modelowanie wyobrażeń o Dalmacji w prozie Milana Begovicia, Vladana Desnicy i Enza Bettizy

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 217-230
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.016.16368

W poszukiwaniu kobiecych tradycji literackich. Zapomniane poetki słowackie pierwszej połowy XX wieku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 231-240
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.017.16369

Powtórzenie jako konsekwencja zapomnienia w powieści Wiaczesława Rybakowa „На мохнатой спине”

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 241-250
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.018.16370

Przyszłość niemożliwa. Zapominanie i formy zapomnienia w „Schronie przeciwczasowym” Georgiego Gospodinowa

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 251-260
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.019.16371

Świadectwo wbrew zapomnieniu – reminiscencje Evy Grlić i Jeli Godlar między literaturą i egzystencją

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 261-270
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.020.16372

Anonimna poezija u srpskoj književnosti 18. veka

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 271-280
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.021.16373

Zapomniane miejsca Europy Wschodniej w zbiorze opowiadań węgierskiej pisarki Noémi Kiss pt. „Rongyos Ékszerdoboz” („Sfatygowane puzderko na biżuterię”

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 281-290
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.022.16374

Zaboravljena književnopovijesna zagonetka: hrvatska epizoda Irine Aleksander-Kunjine

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 291-302
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.023.16375

Powieść generacyjna jako konfrontacja z „pierwszą pamięcią” („Granica zapomnienia” Siergiej Lebiediew)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 303-316
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.024.16376

Gmina żydowska albo kile lub kehilá. Rozwój żydowskiego etnolektu czeszczyzny oraz proces jego zapominania w XX i XXI wieku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 317-328
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.025.16377

Zapomnienie jako utrata tożsamości w powieściach „Cień księdza Piotra” oraz „Ja za wodą, ty za wodą” Danuty Mostwin

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 329-342
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.026.16378