Zapomniane miejsca Europy Wschodniej w zbiorze opowiadań węgierskiej pisarki Noémi Kiss pt. „Rongyos Ékszerdoboz” („Sfatygowane puzderko na biżuterię”

Orsolya Németh

Abstrakt

Pisarka Noémi Kiss oprowadza nas po takich regionach, okolicach i miastach, które kiedyś były powszechne znane, odgrywały ważną rolę w historii naszej części Europy i które w dzisiejszych czasach są w pewnym sensie zapomniane lub dla typowego Europejczyka wydają się bardzo dalekie (w sensie i dosłownym, i przeniośnym), czasem nawet egzotyczne. W swoim szkicu chciałabym pokazać obraz tych miejsc, kultur i mieszkańców, który został zawarty w utworze Kiss. Spróbuję również znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego te miejsca mogły zostać zapomniane.


Forgotten Places of Eastern Europe in a Short Stories Collection by a Hungarian Writer Noémi Kiss “Rongyos Ékszerdoboz” (“Tattered Jewel Case”)

The writer Noémi Kiss shows us around such regions, neighborhoods and cities that were once widely known, played an important role in the history of our part of Europe and which nowadays are somewhat forgotten or far away (literally and metaphorically) to an average European person, sometimes even seem exotic. In my paper I would like to show  the image of these places, cultures and inhabitants, as it is depicted in the work of Kiss. I will also try to find the answer to the question why these places could have been forgotten.

Keywords: travel literature, Eastern Europe, reportage, historical Hungary, the Soviet Union

Słowa kluczowe: podróżnicza, Europa Wschodnia, reportaż, historyczne Węgry, ZSRR
References

Bieńczyk M., Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, II wyd., Warszawa, Wydawnictwo Sic!, 2000, (cop. 1998), 176 ss.

Czapliński P., Wschód, czyli brud Europy, [w:] Idem, Poruszona mapa, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2017, 417 ss.

Rosja. A rewolucja to przecież miała być przyjemność, [w:] W rajskiej dolinie wśród zielska, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2010, ss. 85-125. W węgierskiej literaturze takiego opisu do tej pory nie znalazłam.

GóreckiW., Lekcja geografii, [w:] Idem, Toast za przodków, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2010, 387 ss.

Hugo-Bader J., Rosja. A rewolucja to przecież miała być przyjemność, [w:] Idem, W rajskiej dolinie wśród zielska, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2010, 397 ss.

Kiss N., Rongyos Ékszerdoboz, Budapest, Magvető Kiadó, 2018, 255 ss.

Kundera M., Żart, tłum. E. Witwicka, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999, wersja pdf, [w:] https://www.scribd.com/doc/299329192/Milan-Kundera-%C5%BBart, 260 ss. [dostęp: 24.05.2022].

Stasiuk A., Dukla, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2005, 125 ss.